Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kuulutus Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliikkeen Paltamon Mieslahden kaivoksen tarkkailuohjelmasta (Kainuu, Lappi)

Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (Kainuun ja Lapin ELY-keskus) ilmoittavat  Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliikkeen Mieslahden kaivoksen tarkkailuohjelmaesityksen vireilläolosta. Kainuun ELY-keskus on kuuluttanut tarkkailuohjelmaesityksen tänään 7.9.2010. 

Elementis Minerals on toimittanut Kainuun ja Lapin ELY-keskukselle esityksen Mieslahden kaivoksen tarkkailuohjelmaksi. Mieslahden kaivoksen tarkkailuvelvollisuus perustuu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämään ympäristö- ja vesitalouslupaan. Lupapäätöksen mukaan yksityiskohtainen tarkkailusuunnitelma toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Kalastoa ja kalastusta koskeva tarkkailusuunnitelma toimitetaan Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle hyväksyttäväksi. 

Tarkkailusuunnitelmassa on kuvattu käyttötarkkailu, päästötarkkailu, ympäristövaikutusten tarkkailu sekä tulosten toimittaminen ja raportointi. 

Lisätietoja  

Kainuun ELY-keskus, Ympäristönsuojeluviranomainen, Ympäristöasiantuntija Joni Kivipelto, p. 0295 023 904, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  

Lapin ELY-keskus, Kalatalousviranomainen, Kalastusbiologi Jarno Turunen, p. 0295 037 058, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi