Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kuuleminen alkaa Soinin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista (Etelä-Pohjanmaa)

Soinin kunnan alueella on ennen luokitustarkistusta neljä vedenhankintaa varten tärkeää (I luokka) ja seitsemän vedenhankintaan soveltuvaa (II luokka) pohjavesialuetta. Luokittelussa esitetään Soinin alueelle viittä pohjavesialuetta, joista Lintuharju ja Kolu esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1 ja Kaihiharju, Lautakangas ja Puntala luokkaan 2. Kolun alueelle esitetään lisäksi E-luokitusta. Poistettaviksi esitetään kuusi aluetta, jotka eivät ole vedenhankinnan kannalta merkittäviä alueita. Teknisiä rajauskorjauksia esitetään Kaihiharjun alueelle. Lintuharjun ja Puntalan alueita esitetään kavennettavan.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti: 

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.
  • E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Soinin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Soinin kunnan virallisella ilmoitustaululla 22.1.-11.3.2020. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisesti osoitteessa:

www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Etelä-Pohjan-maan ELY-keskus 

ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon ja vedenhankinnan perusteella. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 11.3.2020 klo 16.00 mennessä joko postitse tai sähköpostilla:

Postiosoite: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki 

Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Lisätiedot:
  • Pohjavesiasiantuntija Anna Vainio (anna.vainio(at)ely-keskus.fi), puh. 0295 027 640