Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus käynnistää maantien 3864 Sipari - Pulsa tieosuuden koko toteutuksen loppusyksyllä 2020 (Kaakkois-Suomi)


Vielä loppukeväästä näytti vahvasti siltä,  että hanketta "Maantien 3864 parantaminen välillä Sipari - Pulsa, Lappeenranta" ei pystytä rahoitusvajeesta johtuen toteuttamaan koko tiesuunnitelman mukaisella nykyisellä soratie-osuudella, vaan toteuttaminen on mahdollista ainoastaan paalulle 5800 saakka.

Vuosina 2017, 2018 ja 2019 myönnetyt valtion lisätalousarvioiden rahoitusosuudet, keväällä 2020 Lappeenrannan kaupungin kanssa sovittu hankkeen loppuosuudelle kohdistettu kustannusjako-osuus (0,3 M€) sekä Väyläviraston Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle juuri myöntämä jakovarahankkeiden lisärahoitusosuus (1,4 M€) mahdollistavat MT3864 Sipari – Pulsa -hankkeen toteutuksen kuitenkin nyt kokonaan nykyisen soratieosuuden mukaisessa laajuudessa, siis hankkeen alusta sen loppupaalulle 9400 saakka.

Maanmittauslaitos tulee kuluvan kesän aikana merkitsemään maastoon tulevan tiealueen rajauksen syksyllä käynnistyvää tietoimitusta ja sen yhteydessä tehtävää kiinteistökohtaisen omaisuuden arviointia varten. Tiealue merkitään maastoon tiesuunnitelman mukaisessa rakentamistoimet mahdollistavassa enimmäislaajuudessa.

Tiealueen tarkka laajuus lopullisine rajapyykkeineen tulee tarkentumaan rakentamistoimien jälkeen tietoimitusprosessin yhteydessä.Tietoimituksen aloituskokouksen ja rakentamistoimien tarkasta aloitusajankohdasta yhdyshenkilöineen tiedotetaan erikseen viimeistään kesälomakauden jälkeen.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kiittää kaikkia koko hankeosuuden toteuttamisen mahdollistaneita tahoja ja toteaa pitkäjännitteisen maakunnallisen ja paikallisen yhteistyön mahdollistaneen hankkeen etenemisen.

Lisätietoja antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa tiejohtaja Kari Halme, p. 0295 029 161 [email protected]