Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Yhtenäinen lipputuote avain Kuopio - Iisalmi bussiliikenteen kehittämisessä (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on yhdessä kuntien ja liikennöitsijöiden kanssa valmistelemassa suunnitelmaa palvelujen parantamiseksi Valtatie 5:n joukkoliikenteeseen Kuopio-Iisalmi -välillä. Tavoitteena on, että jo loppuvuodesta löydetään ratkaisu bussiliikenteen yhtenäiseksi lippujärjestelmäksi ja saadaan joitakin uusia vuoroja. Myöhemmin ensi vuoden aikana on tulossa nopeampia vuoroja ja mm. lisää liityntäpysäköintipaikkoja.

Joukkoliikenteen kehittämisellä pyritään helpottamaan ja sujuvoittamaan tämän vilkkaan yhteysvälin työssäkäynti- ja opiskelumatkoja ja samalla vähentämään yksityisautoilua ja liikenteen päästöjä.

ELY-keskus hakee ratkaisuja palvelun parantamiseen

Pohjois-Savon ELY-keskus on selvittänyt joukkoliikenteen kehittämistarpeita Kuopion ja Iisalmen välillä asukaskyselyllä ja asukaspaneeleissa sekä työnantajilta. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi on tunnistettu yhteentoimiva lippujärjestelmä, vuorotarjonnan lisääminen, vuorojen nopeuttaminen ja liityntäpysäköinnin kehittäminen. Lisäksi asiakkaat ovat toivoneet bussien reaaliaikaista aikatauluseurantaa.

Kuopion ja Iisalmen välinen bussiliikenne on tähän saakka ollut täysin yritysvetoista. Riittävää vuorotarjontaa ja yhtenäistä lippujärjestelmää ei ole ainakaan toistaiseksi pystytty toteuttamaan  yksinomaan yritysten riskillä. Tämän vuoksi ELY-keskus osallistuu yhteysvälin joukkoliikenteen järjestämiseen jatkossa.

Ensivaiheen tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi on nostettu yhteentoimiva lippujärjestelmä. Lippujärjestelmän tulee olla helppokäyttöinen ja lippujen hinnoittelun kannustaa bussilla matkustamiseen. Toteuttamisaikataulu täsmentyy alkusyksyn aikana. Vuorotarjontaa lisätään loppuvuodesta niin, että työssäkäynti bussilla Iisalmessa ja Kuopiossa olisi mahdollista myös klo 7-15 työvuoroissa.

Joukkoliikenteen kulkutapaosuutta mahdollista lisätä

Yhteysvälin työmatkaliikenne on vilkasta. Kuopion ja Siilinjärven välisen pendelöinnin lisäksi yhteensä noin 1200 henkilöä kulkee päivittäin Iisalmesta ja Lapinlahdelta Siilinjärvelle tai Kuopioon sekä toiset 1200 henkilöä Kuopiosta ja Siilinjärveltä Lapinlahdelle tai Iisalmeen. Pääosa matkoista tehdään yksin henkilöautolla. Työmatkaliikenteen lisäksi yhteysvälillä liikkuu runsaasti opiskelijoita.

Tavoitteena on, että työ- ja opiskelumatkat joukkoliikenteellä olisivat mahdollisia ja sujuvia kumpaankin suuntaan. Käyttämällä joukkoliikennettä voi osaltaan vähentää liikenteen haitallisia ilmastopäästöjä. Joukkoliikenteessä myös matka-aikaa on mahdollista hyödyntää työntekoon tai opiskeluun tai vaikka rentoutumiseen.

Kehittämistyötä tehdään vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Kehittämisehdotuksia tai palautetta voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen posjoukkoliikenne(at)ely-keskus.fi.  

Kuopio-Siilinjärvi -lähiliikenne kuuluu Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen järjestämisvastuulle eikä näin ollen ole tässä ELY-keskuksen hankkeessa kehittämisen kohteena.  

Lisätietoja

WayStep Consulting Oy
Henriika Weiste
p. 040 573 7435, henriika.weiste(at)waystep.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus
Joukkoliikenneasiantuntija Toini Puustinen,
p. 0295 026 757, toini.puustinen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa