Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Vt 15 parantaminen välillä Kotka - Kouvola -tiesuunnitelman yleisötilaisuus 18.9.2019 (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 15 välillä Rantahaka–Kouvola. Turvatonta ja ruuhkaista yhteysväliä parannetaan ohituskaistatieksi tarvittavine tie- ja liittymäjärjestelyineen. Lisäksi tehdään mm. laaja meluntorjunta. Tiesuunnitelma valmistuu syyskuussa 2019.

Valmista tiesuunnitelmaa esitellään mm. karttojen ja virtuaalisen esittelymallin avulla Myllykosken Seuratalolla (osoite: Myllykoskentie 3 C, 46800 Myllykoski) keskiviikkona 18.9.2019 klo 17.30-19.30. Samalla kerrotaan myös suunnitelman jatkoaikataulusta. Tilaisuudessa ovat mukana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kotkan ja Kouvolan kaupunkien, suunnittelukonsultin ja Maanmittauslaitoksen edustajat. Samalla esitellään jalankulku- ja pyöräilytien erillistä tiesuunnitelmaa maantielle 354 (Inkeroistentie) välille Haminanväylä - Spännärintie. Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan rakentamalla maantien viereen erillinen jalankulku- ja pyöräilytie sekä kaksi turvallista suojatiesaareketta.

Tiesuunnitelmassa on esitetty tien parantaminen keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi kaikkine tiejärjestelyineen ja niitä varten tarvittavat maa-alueet sekä tilusjärjestelyt.

Ensi vaiheessa valtatie parannetaan 33 kilometrin matkalla Leikarista Kiehuvaan. Ohituskaistat sijoittuvat vuorotellen molempiin suuntiin ja viidessä paikassa kohdakkain. Kouvolan suuntaan tehdään seitsemän ohituskaistaa (19,2 km) ja Kotkan suuntaan kuusi ohituskaistaa (16,6 km). Tykkimäen alueelle tehdään kaistajärjestelyjä, jolloin valtatiestä tulee nelikaistainen. Tien linjausta muutetaan noin seitsemän kilometrin matkalla Uronlammen ja Inkeroisten välillä sekä Teininkallion kohdalla nykyisen tien huonon geometrian vuoksi. Muualla parantaminen tehdään nykyistä tietä leventämällä.

Nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h paitsi Leikarin, Ylänummen, Inkeroisten, Rautakorven ja Kiehuvan liittymissä sekä Tykkimäen alueilla, joissa se on 80 km/h. Hankkeen lähtökohtia ja sisältöä on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa esitteessä.

Tiesuunnitelman käsittely ja hankkeen toteuttaminen

Tiesuunnitelman "Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain" mukainen käsittely alkaa lokakuussa 2019. Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot alueen kunnilta, eri viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Tiesuunnitelma on loka-marraskuussa 2019 kuukauden ajan nähtävillä Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa, jolloin siitä voi tehdä muistutuksia. Muistutusten johdosta tiesuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia. Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esityksestä Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) vuoden 2020 puolella.

Hanke ei ole tällä hetkellä valtion väyläinvestointien toteuttamisohjelmassa. Kaakkois-Suomessa kiireellisimmäksi väylähankkeeksi todettu valtatien 15 parantaminen on ehdolla maan nykyisen hallituksen investointiohjelmaan. Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen toteuttamisvaihe ja rakentamistyöt ovat aloitettavissa vuosina 2020–2021. Tarvittaessa hanke voidaan toteuttaa vaiheittain.

Inkeroistentien varteen rakennetaan erillisenä hankkeena vuonna 2020 jalankulku- ja pyöräilytie Tokmannin kohdalta Päätien liittymään.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Juha Laamanen, puh. 0295 029 184 ja suunnitelmaa laativassa konsulttitoimistossa Sitowise Oy:ssä Rauno Tuominen, puh. 020 747 6139.

Hankkeen Internet-sivut ovat osoitteessa:
https://vayla.fi/kymenlaaksossa-suunnitteilla/vt-15-parantaminen-valilla-kotka-kouvola

www.facebook.com/Vt15KotkaKouvola


Kuva toimenpiteiden periaatteista.


Liitteet           Hanke-esite (pdf)


Alueellista tietoa