Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Vedenpinnat nousussa Etelä-Savossa, tulvista ennakoidaan tavanomaisia (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa lumien sulaminen on jo edennyt pitkälle ja vedenkorkeudet sekä virtaamat ovat kasvussa. Pienemmillä järvillä tulvahuippu voi ajoittua jo tälle viikolle. Etelä-Savon kevättulvien ennakoidaan jäävän keskimääräisiksi. Kevään sademäärät ja lämpötilat vaikuttavat vielä tulvakorkeuksien lopulliseen kehittymiseen.

Viime vuoden kuivan sään johdosta vesistöjen vedenpinnat jäätyivät talvea vasten alhaisiin korkeuksiin. Kuluvan vuoden sademäärät ovat olleet tavanomaista suuremmat ja lunta kertyi talvella normaalia enemmän etenkin maakunnan itäosiin, jonka ansioista järvien vesivarannot ovat täydentymässä takaisin tavanomaisille tasoille sulamisvesien myötä.

Saimaan vedenkorkeus lähtenyt nousuun

Vedenpinta oli Saimaalla huhtikuun 23. päivä Lappeenrannan Lauritsalan asteikossa NN + 75,62 m, mikä on lähellä ajankohdan keskitasoa. Sulamisvesien ja valunnan kasvun myötä vedenkorkeus on lähtenyt nousuun. Vedenpinnan ennustetaan nousevan noin 30–50 cm kesäkuun loppuun mennessä. Saimaa on kesäkuun lopussa tulvahuipussaan ja hieman tavanomaista ylempänä.

Kermajärven pinta (NN + 80,08 m) on noin 20 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenpinta nousee ennusteiden mukaan vielä noin 30–40 cm ja saavuttaa hieman tavanomaista suuremman tulvahuippunsa toukokuun puolivälissä.

Säännösteltyjen Juojärven ja Maaveden vedenpinnat ovat nousussa ja saavuttanevat tyypillisen alkukesän korkeutensa touko-kesäkuussa. Juojärveä säännöstelevän Palokin voimalaitoksen ohijuoksutukset nostavat alapuolisen vesistön (Koskijärvi ym.) vedenkorkeuksia huhti-toukokuun vaihteessa.

Mäntyharjun reitin tulvat ovat jäämässä maltillisiksi

Mäntyharjun reitillä tulvat ovat jäämässä pääosin varsin maltillisiksi. Vesistöalueen järvistä ainoastaan Mäntyharjulla Pyhä- ja Kallaveden tulvan ennakoidaan kohoavan tavanomaista korkeammalle. Pyhä- ja Kallaveden pinta on tällä hetkellä tasolla NN + 81,80 m mikä on 25 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Tulvan ennakoidaan kohoavan kevään sääolosuhteista riippuen vielä noin 15 cm.

Latvajärvistä Pieksämäen Iso-Naakkiman ja Synsiän sekä Suonteen vedenpintojen ennustetaan nousevan enää vain noin 5 cm. Kyyveden vedenkorkeus on noin 10 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella, mutta vedenpinnan ennakoidaan nousevan enää 20–30 cm toukokuun puoliväliin mennessä. Kevättulvat jäävät näillä järvillä tavanomaista pienemmiksi.

Puulan vedenkorkeus on tällä hetkellä tasolla NN + 94,54 m. Vedenpinta on hieman ajankohdan keskiarvon yläpuolella ja noususuunnassa. Vedenpinnan ennakoidaan todennäköisesti nousevan vielä 5–10 cm tavanomaiseen alkukesän korkeuteensa. Kissakosken voimalaitoksella säännöstellyn Puulan vedenpinta nousi huhtikuussa kevään yläohjerajan (ns. kevätkuopan) yläpuolelle, jonka vuoksi voimalaitos on juoksuttanut lupaehtojen määräämää vähimmäisvirtaamaa (34 m3/s). Juoksutuksen kasvattaminen nosti vedenpintoja alempana Mäntyharjun reitillä.

Puulan alapuolisen Vahvajärven vedenpinta on tasolla NN + 88,81 m ollen lähellä tavanomaista kevättulvakorkeutta. Vedenpinnan ei ennakoida enää nousevan.

Jäät jo petollisen heikkoja

Aurinko heikentää jään rakennetta nyt nopeasti ja jäät ovat jo petollisen heikkoja. Virtavedet ympäristöineen sekä ranta-alueet ovat jo sulia ja lähipäivien lämpimät säät sulattanevat jäät pienistä ja keskisuurista järvistä. Suuret selkävedet ovat pisimpään jääpeitteessä, mutta vapautunevat jäistä maakunnan pohjoisosissakin toukokuun puoliväliin mennessä.

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 224, varpu.rajala(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa