Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Työttömiä Lapissa alle 9 000 (Lappi)

Lapin työttömyyden aleneva trendi jatkuu. Helmikuussa työttömyys painui alle 9 000. Tammikuun lukemista työttömien määrä tippui 250 ja viime vuoden helmikuusta 1 260. Neljä vuotta sitten, vuoden 2015 helmikuussa, työttömiä oli yli 4 800 enemmän.

Työttömien osuus työvoimasta alitti 10 % kahdeksassa Lapin kunnassa. Tunturi- ja Pohjois-Lapin seutukunnissa alittui 8 %.  

Työttömyyden väheneminen kohdistuu laajasti eri ammatteihin. Työttömyys laski eniten 50-54 ja 60-64 –vuotiaiden ikäryhmissä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut selvästi. Pitkäaikaistyöttömiä oli helmikuussa lähes 1 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvien määrä lisääntyi sadalla tammikuusta, mutta väheni 380 viime vuoden helmikuusta. Palveluihin osallistui yli 3 800 lappilaista, joista suurin osa oli koulutuksessa tai työllistettynä.  

Lapissa ilmoitettiin helmikuussa avoimeksi yli 1 900 työpaikkaa. Eniten avoimia työpaikkoja ilmoitettiin hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille, myyjille, palvelutyöntekijöille (mm. kokit, tarjoilijat, kiinteistöhuolto) ja siivoojille.

Lapin ELY-keskuksen helmikuun 2019 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan pdf-muodossa osoitteesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi-tyollisyyskatsaukset

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja, Tiina Keränen, 0295 037 063

Seuraava työllisyyskatsaus (maaliskuu 2019) julkaistaan 24.4.2019.

Linkit:

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Koko maan työllisyyskatsaus pdf-tiedostona:  www.tem.fi/Tyollisyyskatsaus

Kaikkien ELY-keskusten työllisyyskatsaukset, pdf-versiot: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tyollisyyskatsaukset

 

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/  polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)


Alueellista tietoa