Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Työttömiä Lapissa 8 840 (Lappi)

Lapissa oli maaliskuun lopussa työttömiä noin 8 840, mikä on lähes 1 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Voimakkaimmin työttömyys väheni Sodankylässä, Muoniossa ja Pelkosenniemellä.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 10,9 % ja alitti 10 % joka kolmannessa Lapin kunnassa. Tunturi- ja Pohjois-Lapissa työttömien osuus työvoimasta alitti maan keskimääräisen, 9,1 %.

Työttömyys on vähentynyt eniten 60-64 ja 50-54-vuotiaiden ikäryhmissä verrattuna viime vuoden maaliskuuhun. Työttömyyden väheneminen kohdistui kaikkiin koulutusasteisiin ja laajasti eri ammatteihin. Määrällisesti eniten väheni rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden työttömyys. Asiantuntijoiden työttömyys väheni lähes viidenneksellä.

Lapin työttömistä joka viides on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli vuoden. Työttömyyden pitkittymisen väheneminen näkyy työttömyyden kestojen lyhenemisenä ja pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut kolmanneksella. 

Maaliskuussa ilmoitettiin Lapissa avoimeksi lähes 1 770 työpaikkaa, joista kolme neljäsosaa oli yrityksissä ja joka viides kuntasektorilla. Työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi eniten hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille, myyjille, rakennustyöntekijöille, kone- ja sähköasentajille ja korjaajille, palvelutyöntekijöille ja kuljetustyöntekijöille.

Työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui maaliskuun lopussa 3 920 lappilaista, joista 1 670 oli koulutuksessa ja 985 työllistettynä. Suurin osa työllistetyistä työskenteli yksityisellä tai kuntasektorilla.

 

Lapin ELY-keskuksen maaliskuun 2019 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan pdf-muodossa osoitteesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi-tyollisyyskatsaukset

 

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja, Tiina Keränen, 0295 037 063

Seuraava työllisyyskatsaus (huhtikuu 2019) julkaistaan 23.5.2019.

 

Linkit:

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Koko maan työllisyyskatsaus pdf-tiedostona:  www.tem.fi/Tyollisyyskatsaus

Kaikkien ELY-keskusten työllisyyskatsaukset, pdf-versiot: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tyollisyyskatsaukset

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)


Alueellista tietoa