Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto tarjoavat tukitoimia Stora Enson irtisanomisten vaikutusten lieventämiseksi  (Pohjois-Pohjanmaa)

Stora Enso Oyj ilmoitti tänään 365 henkilön irtisanomisesta Oulun tehtaaltaan. Irtisanomiset tapahtuvat vuoden 2020 loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto tarjoavat tukitoimia irtisanottujen uudelleen työllistymiseksi ja aluekehitysvaikutusten lieventämiseksi.

Työ- ja elinkeinohallinto (ELY-keskus ja TE-toimisto) käynnistää laajoissa irtisanomistilanteissa muutostukilainsäädännön mukaiset toimet. Tukitoimia tarjotaan jo yt-neuvottelujen käynnistysvaiheessa. TE-toimisto sopii yrityksen kanssa etenemisestä,  kartoittaa palvelutarpeiden laajuuden ja sopii palveluiden tarjoamisen käytännöistä. Tavoitteena on tukea irtisanottavien henkilöiden vaihtoehtoista urasuunnittelua ja parantaa työllistymisvalmiuksia mm. koulutuksen avulla. Koulutusta hankkii ELY-keskus ja sitä tarjotaan osana TE-toimiston palveluvalikoimaa.

- Meillä on kattavat valmiiksi kilpailutetut koulutuspuitesopimukset. Voimme vastata työnhakijoiden osaamisen kehittämisen tarpeisiin tarvittaessa nopeasti, sanoo johtaja Petri Keränen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palvelukokonaisuus on  monipuolinen ja tarvittaessa palveluita voidaan tarjoa myös yrityksen tiloissa.  
- Muutostilanteissa sovimme yhdessä yrityksen edustajien kanssa, mitä yhteistyökokonaisuuteen sisältyy ja mitä palveluja lähdetään yhdessä toteuttamaan. Palvelukokonaisuus on aina yritykselle ja työntekijöille räätälöity. Työnantajan järjestämät tukitoimet ovat luonnollisesti tärkeässä roolissa etsittäessä uusia mahdollisuuksia, korostaa johtaja Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimistosta.

TE-palveluista käytetyimpiä ovat erilaiset osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut, esimerkiksi työvoimakoulutus, opiskelu työttömyysetuudella ja erilaiset valmennukset.  Neuvontaa annetaan luonnollisesti muun muassa työttömyysturvaan ja työnhakuun liittyvistä asioista, jatkaa Mäki.

ELY-keskus on kevään aikana kutsunut koolle muutoksentukiryhmän, jossa on edustus Stora Ensolta, Oulun kaupungilta ja BusinessOulusta, Pohjois-Pohjanmaan liitosta sekä TE-toimistosta. Tukiryhmä tukee ja etsii keinoja henkilöstön työmarkkinakelpoisuuden parantamiseksi ja edistää henkilöstön sijoittumista uusiin tehtäviin.
- Ryhmän tehtävänä on pyrkiä lieventämään irtisanomisten aluetaloudellisia vaikutuksia, etsiä keinoja korvaavien työpaikkojen syntymisen tueksi sekä mahdollisen erillisrahoituksen saamiseksi, sanoo johtaja Petri Keränen. Tavoitteena on myös tukea Stora Enson tuotantosuunnan muutosta ja uusien investointien saamista alueelle.
- Irtisanomisuutiset ovat ikäviä, mutta Stora Enson ilmoittama investointi Ouluun on tärkeä aluekehityksen näkökulmasta ja tehtaan jatkuvuuden turvaamiseksi, toteaa Keränen.


Lisätietoja:

johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 026 727
johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 800


Alueellista tietoa