Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pirkanmaalla jatketaan perinneympäristöjen maastokartoituksia (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus jatkaa kesällä 2019 perinneympäristöjen maastokartoituksia. Kesien 2017 ja 2018 aikana on jo kartoitettu noin 120 kohdetta ympäri Pirkanmaata. Kartoitukset päivittävät ja täydentävät 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia. 1990-luvulla kerätty tieto on jo vanhentunut etenkin niillä kohteilla, joilla hoitotilanne on muuttunut, esimerkiksi laidunnus päättynyt tai alkanut uudelleen. Hoidossa on myös paljon kohteita, joita ei tiedetty ottaa mukaan tuolloiseen kartoitukseen.

Perinneympäristöt vähentyneet voimakkaasti

Perinneympäristöt (perinnebiotoopit, perinnemaisemat) ovat perinteisen maatalouden muovaamia luontotyyppejä. Ne kuuluvat eliölajistoltaan rikkaimpiin luontotyyppeihimme ja ovat merkittävä osa maamme kulttuurihistoriaa. Perinneympäristöjen esiintymät ovat suuresti vähentyneet jo vuosikymmenien ajan, koska karjatilat ovat vähentyneet eikä niittyjen, hakamaiden ja metsälaitumien laiduntamiselle ja niittämiselle ole entisenlaista tarvetta. Tästä on seurannut laidunnuksesta ja niitosta hyötyvien luontotyyppien ja lajiston uhanalaistuminen. Suomessa esiintyvät 40 perinneympäristöjen luontotyyppiä on kaikki luokiteltu uhanalaisiksi. Myös Suomen 2 667 uhanalaisesta eliölajista 24 % elää ensisijaisesti perinneympäristöissä tai muissa ihmisen muuttamissa ympäristöissä.

Kartoituksen tarkoituksena on edistää perinneympäristöjen säilymistä

Ympäristöministeriön rahoittamien maastokartoitusten avulla halutaan edistää perinneympäristöjen luontotyyppien ja eliölajien säilymistä sekä luoda koko Suomen kattava paikkatietoaineisto, johon kerätyt tiedot tallennetaan.

Pirkanmaalla vuoden 2019 kartoitukset toteutetaan kesä–elokuussa. Tarkoitus on selvittää aiemmin kartoitettujen kohteiden mahdolliset arvon, hoidon ja rajojen muutokset. Lisäksi kartoitetaan maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito ‑ympäristösopimuksella hoidettavia kohteita, joilla ei ole tehty aiempaa kartoitusta.

Kartoitusten pääsisältö on kasvillisuuden, puuston ja maiseman arviointi sekä huomionarvoisten kasvilajien etsintä. Kohteiden omistajiin tai hoitajiin otetaan yhteyttä ennen maastokäyntiä. Kartoitus ei velvoita omistajaa kohteen hoitamiseen, eikä kyseessä ole alueiden suojelu.

Erinomaisen edustavaksi arvioitua hakamaata Nokialla.

Lisätietoja:

  • Projektisuunnittelija Jukka Mattlar, puh. 0295 036 088, jukka.mattlar(at)ely-keskus.fi
  • Projektisuunnittelija Hanna Tuominen, puh. 0295 036 009, hanna.tuominen(at)ely-keskus.fi
  • Ympäristöasiantuntija Tiina Schultz, puh. 0295 036 382, tiina.schultz(at)ely-keskus.fi

Alueellista tietoa