Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Peräseinäjoen Kärjenkosken padon kunnostus käynnistyy heinäkuussa (Etelä-Pohjanmaa)

Seinäjoen Energia kunnostaa Kärjenkosken padon automaation, säännöstelyluukun ja betonirakenteet sekä korvaa tulva-aukon settipuut helppokäyttöisemmällä teräsluukulla. Padon kunnostuksella varmistetaan patoturvallisuus ja padon luotettava käyttö pitkälle tulevaisuuteen.

Kärjenkosken padon tarkoituksena on turvata Seinäjoessa Peräseinäjoen taajaman vesimaisemaa ja virkistyskäyttöä. Pato on rakennettu vuonna 1976 ja edellyttää nyt rakenteiden peruskunnostusta. Vesioikeudellisen luvan ja patoturvallisuuslain mukaan vesirakenteet on pidettävä tarkoituksenmukaisessa kunnossa. Vesioikeudellisen luvan haltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Seinäjoen Energia omistaa, käyttää ja kunnossapitää patoa valtion kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

Padon kunnostustyö aloitetaan virkistyskauden loppupuolella heinäkuun loppupuolella, jolloin vedenpintaa lasketaan heinäkuun 22. päivä noin metrin normaalia tasoa alemmaksi eli tasolle N43 +90,25 m arviolta viiden viikon ajaksi. Toisessa vaiheessa vedenpinta lasketaan tasolle N43 +89,55 m. Myös toisen vaiheen arvioitu kesto on noin 4-5 viikkoa, jonka jälkeen palataan normaaliin säännöstelyyn. Normaali säännöstelyväli Kärjenkosken padolla on 91,20 m – 91,50 m. Kunnostustyö valmistuu lokakuussa. Kaikilta padon yläpuolisen vaikutusalueen asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen omistajilta on saatu kunnostukselle suostumus. 

Vedenpinnan laskut suoritetaan hitaasti, jotta vähennetään rantojen sortumariskiä. Vedenpinnan laskun yhteydessä tehdään vaikutusalueen jokirannoilla katselmus rantojen eroosiotilanteesta.

Kärjenkosken padon kunnostamisesta on järjestetty tiedotustilaisuus vaikutusalueen asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen omistajille 21.3.2019.

Kunnostustyön ajaksi kulku padolla katkaistaan 15.7.–18.10.2019. Kärjenkosken patosilta on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

Lisätietoja antavat:

Rakennuttaja:

  • Seinäjoen Energia Oy, sähköenergiayksikön johtaja Kari Roos puh. 020 760 1416

Vesioikeudellisen luvan haltija:

  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, vesitalousasiantuntija Tomi Mäki 0295 027 461, johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto 0295 027 794

Urakoitsija:

  • OMP Konepaja Oy, Aimo Alatalo 050 3708540

 


Alueellista tietoa