Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Nyt on veden vuoro Hämeessä! (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt 310 000 euroa vesiensuojelun tehostamisohjelman avustuksia vesistöjen tilaa parantaviin kunnostushankkeisiin Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Kanta-Hämeessä avustusta myönnettiin viidelle hankkeelle yhteensä 55 000 euroa ja Päijät-Hämeessä yhdelle hankkeelle yhteensä 255 000 euroa.

Avustusten jaossa on otettu huomioon hankkeen paikallinen ja alueellinen merkitys sekä toimien vaikuttavuus vesistön tilan ja virkistyskäytön kannalta. Vesien tilan parantamisen ohella on painotettu vesiluonnon monimuotoisuuden säilymistä. Avustusta saaneet hankkeet ovat kooltaan ja sisällöltään varsin erilaisia. Mukana on pieniä, paikallisesti tärkeitä hankkeita sekä laajoja, alueellisesti merkittäviä hankkeita.

Kanta-Hämeen alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat:

  • Teuron- ja Puujoen startti, Vanajavesisäätiö sr / Vanajavesikeskus
  • Pursijärven kunnostus, umpeenkasvaneen osan ruoppaus virtauksen parantamiseksi, Torholan osakaskunta
  • Renkajärven valuma-aluekunnostus, laskeutusaltaiden lisärakentaminen (Hämeenlinna), Renkajärven suojeluyhdistys ry
  • Kotkajärven kunnostushanke, Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry
  • Valajärven kunnostus, valittujen vesialueiden imuruoppaus, Valajärven suojeluyhdistys ry

Päijät-Hämeen alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat:

  • Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019-2020, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

 

Lisätietoja:

Hydrobiologi Heini-Marja Hulkko, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 183, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Alueellista tietoa