Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Maantiellä 110 (Uudenmaantie) toteutetaan viisaan liikkumisen hanke (Varsinais-Suomi)

Maantiellä 110 (Uudenmaantie) toteutetaan viisaan liikkumisen hanke Turun Hämeenkadulta Kaarinan Piikkiöön. Hankkeessa toteutetaan lukuisia kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita parantavia toimenpiteitä vuoden 2019 aikana. Hanke toteutetaan osana Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelmaa siten, että kaupunkien katuverkolle osuvista toimenpiteistä vastaavat Turun ja Kaarinan kaupungit ja maantieosuudelle sijoittuvista toimenpiteistä vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimenpiteet kohdistuvat välille Eteläkaaren eritasoliittymä – Piikkiön keskusta. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen laatukäytävän rakentaminen alkaa ensi viikolla (vk 22) ja työt kestävät vuoden 2019 loppuun. Työt käynnistyvät Piispanristin alikulun parantamisella.

ELY-keskuksen hankkeessa levennetään maantie 110 pohjoispuolinen jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä parannetaan näkemiä alikulkujen kohdalla. Linja-autopysäkit parannetaan välillä Eteläkaari – Saaristotie. Siitä eteenpäin parannetaan muutamia pysäkkejä Piikkiön keskustaan asti (Kesämäen, Tuorlan, Raadelman ja Luodontien pysäkit). Pyörätien parantamistoimenpiteitä tehdään myös Saaristotien liittymän ja Piikkiön keskustan välille siirtämällä väylää kauemmaksi kahden alikulun kohdalla.

Tienkäyttäjiä informoidaan rakentamisen aikana kohteissa tapahtuvista muutostöistä maastossa työmaanaikaisella liikenteen ohjauksella. Hankkeesta tiedotetaan myös maastoon asetettavilla infokylteillä ja lisäksi on tehty ikonigrafiikkaan perustuvaa materiaalia, joka tulee jakoon mm. sähköisesti osoitteeseen kulje.fi sekä Kaarinan ja Turun kaupungin viestintäväyliin. Näiden opasteiden viestintä perustuu visuaalisiin ja selkeisiin kuviin, jotka ovat helposti omaksuttavia äidinkieleen katsomatta. Tarkoituksena on kertoa, miksi kunnostusta tehdään, millä aikataululla ja mitä parannusten jälkeen on luvassa.

Urakoitsijana toimii Infraroad Oy.

Lisää tietoa hankkeesta löytyy hankesivuilta (vayla.fi). 

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Sakari Hurskainen, p. 0400 611 054


Alueellista tietoa