Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Maanteiden talvihoitoon luvassa parannuksia tänä talvena (Kaakkois-Suomi)

Maanteiden talvihoidon rahoitustason merkittävä nosto, uudet toimintalinjat ja asiakastyytyväisyyteen pohjautuva urakoitsijoiden palkitseminen tuovat tänä talvena parannuksia maanteiden talvihoitoon.

Vuoden 2019 alussa Väylä nosti talvikunnossapidon hoitoluokkia useilla teillä. Parannusten ansiosta noin 90 % tieliikenteestä kulkee korkeimpien talvihoitoluokkien teillä. Kehitys jatkuu tänäkin talvena. Verrattuna talveen 2017-2018 käytetään maanteiden talvihoitoon noin 12 miljoonaa euroa ennemmän.

Kyse on merkittävästä korotuksesta, sillä Väylä ja ELY-keskukset käyttävät tänä talvena maanteiden talvihoitoon arviolta 117 miljoonaa euroa. Kaakkois-Suomen elyn osuus tästä on noin 7 miljoonaa euroa ja korotus toissa talveen verrattuna on noin 10 %.

Korotukset vaiheittain käyttöön myös Kaakkois-Suomessa

Hoitoluokkien korotuksen yhteydessä Väylä uudisti talvihoidon toimintalinjoja vuoden 2019 alussa. Suurin osa vilkasliikenteisistä teistä kuuluu jo uudistuksen piiriin, mutta eivät kaikki alueet. Erityisesti vilkasliikenteiset ja raskaan liikenteen kannalta tärkeät tiet huomioidaan aikaisempaa tarkemmin uusissa toimintalinjoissa. Kaakkois-Suomen teollisuuden rakenteesta ja kansainvälisistä yhteyksistä johtuen raskaan liikenteen osuus on suuri, mistä syystä talvihoitoluokkien korotus toteutuu monella yhteysvälillä.

Talvihoidon kunnossapito kilpailutetaan viisivuotisina alueurakoina. Kun aikaisempi urakkasopimus umpeutuu, se kilpailutetaan uusien kriteereiden mukaisesti. Tästä johtuen uudistusten käytäntöön vieminen tehdään alueittain vuosien 2019–2023 aikana.

Kaakkois-Suomessa aloitti uusilla toimintalinjoilla ensimmäisenä Kouvolan alueurakka 1.10.2019 alkaen. Seuraavana on vuorossa Kotka vuoden 2020 lokakuusta ja Lappeenranta ja Imatra seuraavat vuonna 2021. Erityisesti pääteillä korotuksia voitiin kuitenkin tehdä jo tämän vuoden alusta alkaen.

Kunnossapidon haasteena on myös talvella päällystettyjen teiden heikko kunto, joka vaikuttaa talvikunnossapidon tekemiseen ja laatuun. Päällysteiden kuntoa pyritään parantamaan lähivuosien aikana lisärahoituksella ja mukauttamalla suolan käyttöä päällysteiden kestävyyden mukaan.

Kohdistetumpaa kunnossapitoa uusilla urakkamalleilla

Uusissa urakkamalleissa korostuu tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö sekä tienkäyttäjille saatava hyöty. Tienkäyttäjille hyöty näkyy esimerkiksi parempana hoitotoimenpiteiden kohdistuksena ja ajoituksena. Urakoiden kilpailutuksen myötä toimenpideajat myös vähäliikenteisillä teillä lyhenevät. Toimenpiteiden kohdistuksen apuna käytetään asiakkaiden ja sidosryhmien palautetta.

Asiakastyytyväisyydestä kannustusta

Tänä talvena Väylä pyrkii parantamaan talvikunnossapidon laatua myös urakoitsijoiden uudenlaisella palkitsemisella. Kyseessä on kokeilu, jossa parhaan asiakastyytyväisyyden saavuttaneet ja eniten asiakastyytyväisyyttä nostaneet urakat palkittaisiin työmaakopin seinälle laitettavalla diplomilla.

Lisätietoa:

Kunnossapitopäällikkö Tuomas Vasama
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
p. 0295 021 361
[email protected]

Palautetta talvikunnossapidosta voi antaa muun muassa Palauteväylän kautta: https://palautevayla.fi/aspa.

Ajantasainen tieto talvikunnossapidosta (esim. auraus, suolaus ja hiekotus): https://liikennetilanne.tmfg.fi/.

Teiden talvihoitoluokat:
https://vayla.fi/tieverkko/talvihoito


Alueellista tietoa