Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Lämpenevä sää ja sateet nostavat Lapin jokien virtaamia (Lappi)

Jäät purkautuivat tänä kevään poikkeuksellisesti pohjoisesta alkaen. Tenojoki purki jäitään ensimmäisenä huhtikuun 25 päivänä ja heti tämän perään lähtivät Simojoen jäät. Ounasjoen jäät saapuivat Rovaniemelle Vappuaaton iltana ja tuolloin myös Tornionjoen jäät olivat monin paikoin menneet. Ivalossa joki on tällä hetkellä vapaa Ivalon kirkonkylän alapuolella.  Ivalojoen yläjuoksulla on vielä jäitä, mutta ne ovat erittäin heikot eikä niistä arvella olevan haittaa.

Virtaama Simojoessa oli suurimmillaan noin 350 m3/s mutta on nyt laskenut tasoon 130 m3/s. Virtaaman arvioidaan nousevan tulevan viikonlopun aikana aiemmin olleelle tasolle.  Tulvat Simojoessa ovat jäämässä keskimääräistä (411 m3/s) tulvaa pienemmiksi.

Tornionjoessa Karungin kohdalla virtaama nousi huhti - toukokuun vaihteessa tasoon 1600 m3/s ja on nyt laskenut tasoon 1000 m3/s. Virtaaman arvioidaan vielä hiukan laskevan ja nousevan uudelleen lähes aiemmin olleelle tasolle toukokuun puolenvälin jälkeen. Tulvat Tornionjoessa ovat jäämässä keskimääräistä (2183 m3/s) tulvaa pienemmiksi.

Rovaniemellä Kemijoen virtaama oli suurimmillaan huhti - toukokuun vaihteessa noin 1500 m3/s ja on siitä laskenut tasoon 1150 m3/s.  Virtaaman arvioidaan lähtevän nousuun kuluvan viikon aikana ja saavuttaa kevään suurimman virtaaman toukokuun puolenvälin vaiheille, jolloin virtaaman arvioidaan olevan noin 2000 m3/s. Tulvat Kemijoessa ovat jäämässä keskimääräistä (2503 m3/s) tulvaa pienemmiksi.

Ounasjoessa Kittilän kohdalla virtaama kävi suurimmillaan huhtikuun viimeisellä viikolla tasossa 470 m3/s ja on nyt laskenut tasoon 150 m3/s.  Virtaaman arvioidaan hieman kasvavan toukokuun puolenvälin vaiheilla, mutta suuruus jäänee aiemmin ollutta virtaamaa pienemmäksi. Tulvat Kittilän kohdalla ovat jäämässä selvästi keskimääräistä (726 m3/s Kaukonen) tulvaa pienemmiksi.

Ivalojoessa virtaama nousi huhtikuun viimeisellä viikolla tasoon 200 m3/s ja on siitä laskenut tasoon 50 m3/s.  Lämpenevä sää ja sateet aiheuttavat virtaaman uudelleen nousun tasoon 300 m3/s toukokuun puolenvälin vaiheilla. Tulvat Ivalojoessa ovat jäämässä keskimääräistä ( 477 m3/s) tulvaa pienemmiksi.

Tenojoessa virtaamat kasvoivat huhtikuun lopussa tasoon 650 m3/s ja virtaama on tästä laskenut tasoon 200 m3/s.  Virtaaman arvioidaan nousevan uudelleen aiemmin olleelle tasolle toukokuun puolenvälin vaiheilla.  Tulvat Tenojoessa ovat jäämässä keskimääräistä (1177 m3/s) tulvaa pienemmiksi.

Kaikissa Lapin vesistöissä tulvat ovat siis jäämässä alle keskimääräisen tason, mutta mikäli nyt ennustetut sateet ovat merkittävästi ennustetta suuremmat, voivat tulvat myös kasvaa keskimääräistä suuremmiksi.

Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus seuraavat jatkuvasti vesistöjen virtaamia.  Virtaamista ja niiden ennustetuista muutoksista tiedotetaan jatkossa tarvittaessa. Lapin ELY-keskuksen tiedotteet löytyvät osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi.  

Tulvatilanteen kehittymistä vesistöennustemallien avulla voi seurata Tulvakeskuksen sivuilla osoitteessa http://www.tulvakeskus.fi. Tulvakeskuksen laatima ajankohtainen vesitilanne koko maan osalta löytyy verkosta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/vesitilanne.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasintuntija                   Timo Alaraudanjoki, puh 0295 037 282

Vesitalousasiantuntija                              Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391

Vesitalousasiantuntija                              Juha-Petri Kämäräinen, puh. 358 295 037 406

Johtava hydrologi                                     Bertel Vehviläinen, puh. 0405615533

 


Alueellista tietoa