Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Lajirikkaiden perinnemaisemien nykytilannetta selvitetään (Pohjalaismaakunnat)

Kesän 2019 aikana jatketaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella valtakunnallista perinnebiotooppien päivitysinventointia. Kyseessä on projekti, jossa päivitetään tiedot 1990-luvulla inventoiduista perinnebiotoopeista sekä inventoidaan uusia kohteita, jotka ovat tulleet tietoon ympäristösopimuksien kautta. Inventointien yhteydessä selvitetään myös mahdollisuudet laajentaa kohteiden hoitoa. Tänä kesänä inventointien painopiste on Pohjanmaan rannikon arvokkaissa kohteissa.

Perinnemaisemat, tai perinnebiotoopit, kuuluvat meidän lajirikkaimpiin luontotyyppeihimme ja ovat siis tärkeässä osassa luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Perinnemaisemat voivat koostua useista erilaisista luontotyypeistä, jotka kaikki ovat muodostuneet ihmisten toiminnasta perinteisen maatalouden myötä. Perinteinen maatalous perustui karjatuotantoon ja niittoon, minkä pohjalta tulee myös näiden avoimien ja lajirikkaiden maisemien hoitoa suunnitella. Maatalouden nykyaikaistumisen myötä perinteiset viljelymenetelmät on hylätty ja siten suurin osa perinnemaisemista ovat kasvaneet umpeen ja menettäneet entisen loistonsa.

Kansallinen luettelo olemassa olevista perinnemaisemista tehtiin 1990-luvulla ja tuolloin oli selvää, että kaikki perinnemaisemaan sidoksissa olevat luontotyypit olivat uhanalaisia. Edellisen inventoinnin jälkeen kulttuurimaisemien tila on voinut muuttua ja ympäristösopimuksia on tehty uusille alueille. Inventoinnin aikana tietoja päivitetään rajattujen alueiden, hoito- ja laidunnushistorian sekä nykyisen alueiden käytön osalta. Kasvillisuutta ja puustoa kartoitetaan. Tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon tietojärjestelmään. Tietoja voidaan käyttää ympäristösopimusta haettaessa tai alueiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Inventoiduille perinnebiotoopeille voidaan hakea maatalouden ympäristötukea.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kartoittajat, jotka ovat vastuussa inventoinnista, aloittavat työnsä kesäkuussa. Inventointeja varten on laadittu kansalliset ohjeet. Maanomistajat voivat halutessaan olla läsnä inventointien aikana. Kohteen inventointi ei tarkoita sitä, että maanomistajan pitäisi sitoutua alueen hoitoon. Kesän inventoinnit tulevat keskittymään sääolosuhteiden mukaisesti Mustasaareen, Korsnäsiin, Kruunupyyhyn, Vöyriin, Närpiöön ja Maalahteen. Myös Kristiinankaupungin, Kaskisten, Isonkyrön, Halsuan, Vetelin, Toholammin, Kokkolan, Luodon ja Pietarsaaren alueille on suunniteltu inventointeja.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Ylitarkastaja Johanna Kullas, puh. 0295 027 843
  • Suunnittelija Sonja Still, puh. 050 380 5167

Kuvituskuva / Illustrationsbild


Alueellista tietoa