Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Laakajoen kalannousuväylä valmistuu juhannusviikolla (Pohjois-Savo)

Sonkajärven kunnassa sijaitsevan Laakajoen kalannousuväylän rakennustyöt ovat loppusuoralla ja kalannousuväylän on tarkoitus valmistua juhannukseen mennessä. Työt aloitettiin marraskuussa 2018 ja vuoden vaihteeseen mennessä kalannousuväylä saatiin rakennettua lähes valmiiksi. Vesiä ei kuitenkaan kalannousuväylään tuolloin vielä johdettu. Parhaillaan säädetään kalannousuväylän virtaamia sopiviksi. Kalanousuväylä valmistuu joen yläpäässä sijaitsevan säännöstelypadon viereen.

Nilsiän reittiin kuuluva Laakajoki laskee Laakajärvestä Kiltuaan. Laakajärven säännöstely voimalaitostarpeisiin aloitettiin vuonna 1961. Pääosa järvestä lähtevästä vedestä laskee erilliseen voimalaitoskanavaan. Laakajoki on entinen luonnonuoma, johon säännöstelyluvan mukaisesti ohjataan padolla 0,5 m3/s suuruinen virtaama läpi vuoden. Rakenteilla oleva kalannousuväylä mahdollistaa kalojen vaelluksen Laakajärveen ja sen yläpuoliselle, Sotkamon puoleisille puroreiteille.

Padon itärannalle rakennetaan noin 90 metriä pitkä allastettu ohitusuoma, jolla vajaan kolmen metrin pudotuskorkeus saadaan loivennettua kalojen nousureitiksi padon ohi.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2016 Laakajoen peratut koskiosuudet kunnostettiin kiveämällä virtakutuisten lohikalojen elinympäristöksi. Lisäksi osalle koskista ajettiin kutusoraa. Hanketta on rahoittanut OLVI-Säätiö ja Pohjois-Savon ELY-keskus, hallituksen Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen -kärkihankerahoituksella.  Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 178 000 €.

Kunnostushankkeen vesioikeudellisen luvan haltija on Sonkajärven kalastusalue.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Rakennusmestari Markku Hyttinen, puh. 0400-165659, markku.hyttinen(at)ely-keskus.fi
Biologi Ilpo Käkelä, puh. 0400-537921, ilpo.kakela(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa