Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kunnat valvovat yhä suurempia eläinsuojia (Pohjalaismaakunnat)

Ympäristönsuojelulaki on uudistunut. Lakiin on kirjattu vuoden alusta voimaan tullut uusi ilmoitusmenettely, joka korvaa joillakin toimialoilla ympäristölupamenettelyn. Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Tällaisia ovat esim. osa sahalaitoksista, terveydelle tai ympäristölle vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastoista, koneellisista kullankaivuutoiminnoista, elintarvikkeiden tai rehujen valmistuksesta, eläinsuojista, varikoista, ampumaradoista ja kiinteistä eläintarhoista tai huvipuistoista.

Suurin yksittäinen ilmoitusmenettelyyn siirtyvä ryhmä on eläinsuojat.  Mikäli uusia eläinsuojia rakennetaan tai vanhoja laajennetaan ei ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvien tarvitse enää pääsääntöisesti hakea ympäristölupaa vaan asia käsitellään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa ilmoituspäätöksenä. Menettelyn suurin muutos ympäristölupaprosessiin verrattuna on se, että toimivaltaisella viranomaisella on 120 päivää aikaa tehdä päätös ilmoituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Puutteellinen ilmoitus jätetään tutkimatta eikä toimintaa saa aloittaa.

Eläinsuojien valvonnan kannalta muutos tarkoittaa käytännössä, että yhä useampi nykyisin ELY-keskuksen valvoma eläinsuoja siirtyy kunnan viranomaisen valvottavaksi. Ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvat toiminnat siirtyvät kunnan valvontaan 1.1.2020 lähtien, vaikka toiminnassa ei tapahtuisikaan muutoksia. Nykyiset ympäristöluvat pysyvät ennallaan. Etelä-Pohjanmaan alueella kuntiin siirtyviä eläinsuojia on noin 100, Keski-Pohjanmaalla noin 30 ja Pohjanmaalla noin 45. Valvonnan siirtymisestä ilmoitetaan toiminnanharjoittajille henkilökohtaisella kirjeellä. Ennen valvonnan siirtymistä eläinsuojien toiminta ja niiden luvanmukaisuus tarkastetaan.

Tarkastukset on aloitettu jo huhtikuussa ja ne jatkuvat ainakin elokuulle. Toiminta on pääsääntöisesti ollut luvanmukaista eikä huomautuksia tai selvityspyyntöjä ole juurikaan lähetetty. Tarkastusten tarkoituksena on saattaa eläinsuojien tiedot ajan tasalle ja helpottaa näin kuntien jatkossa tekemää työtä. Tarkastukset ovat maksullisia ja perustuvat ELY-keskuksen valvontasuunnitelmaan.

Eläinsuoja on ilmoituksenvaraista toimintaa, jos se on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja alle 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja alle 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja alle 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja alle 40 000 broilerille.

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Kati Kuuttila, puh. 0295 027 774
  • Ylitarkastaja Miia Luoma-Tokoi, puh. 0295 027 605

Kuva: YHA-kuvapankki/Pirjo Ferin


Alueellista tietoa