Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Koskipuhdontien parantaminen välillä Myllytie - Palkkitie ja maantien 18188 (Koskipuhdontie) lakkauttaminen välillä Palkkitie - vt 27, Ylivieska (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Ylivieskan kaupunki ovat käynnistäneet katu- ja rakennussuunnitelman laatimisen Koskipuhdontielle välille Myllytie - Palkkitie. Lisäksi laaditaan hallinnollinen tiesuunnitelma, jolla maantie 18188 (Koskipuhdontie) lakkautetaan yleisenä tienä välillä Palkkitie - vt 27 ja samalla ajoneuvoliikenteen liittymä katkaistaan valtatielle.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa alueen liikenneturvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Koskipuhdontien eteläpuolelle välille Myllytie - Palkkitie suunnitellaan jalankulku- ja pyörätie osin reunakivellä korotettuna ja osin erillisenä välikaistan taakse. Koskipuhdontien pääsuunta käännetään Palkkitielle. Koskipuhdontielle on esitetty rakennettavaksi hidasteita. Koskipuhdontien valaistus uusitaan välillä Myllytie - Palkkitie.

Suunnittelutyö on käynnistetty kesällä 2019. Suunnitelmaluonnoksia esitellään asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille 13.11.2019 klo 17.00 - 18.30 Kulttuurikeskus Akustiikassa, Koulukatu 2B, Ylivieska.

Suunnitelmiin voi tutustua ja antaa niistä palautetta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa http://www.vayla.fi/pohjois-pohjanmaalla-suunnitteilla ja Ylivieskan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa http://ylivieska.fi/ajankohtaista.

Katu- ja tiesuunnitelma valmistuvat loppuvuoden 2019 aikana. Katusuunnitelman valmistuttua se asetetaan nähtäville, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta (maankäyttö- ja rakennusasetus 43 §). Tiesuunnitelma lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn, jossa tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Ylivieskan kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäville, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Katusuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu alkuvuodesta 2020.  Hankkeen kustannusarvio on noin 0,4 milj. euroa (alv 0%). Hanke pyritään toteuttamaan vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja:

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 259, [email protected]

Kuntatekniikan päällikkö Karoliina Mustonen, Ylivieskan kaupunki, p. 044 4294 231, [email protected]

Projektipäällikkö Sanna Kaikkonen, Ramboll Finland Oy p. 040 5957 160, [email protected]


Alueellista tietoa