Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Keski-Suomen ELY-keskus jakoi avustuksia rakennusperinnön hoitoon (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt avustuksia rakennusperinnön hoitoon yhteensä 20 kohteelle. Vuoden 2019 määrärahaa oli jaettavana 44 000 euroa.

Avustuksia haki 39 hakijaa. ELY-keskukselta haettiin yhteensä noin 720 000 euroa, joten avustusmääräraha kattoi tarpeesta vain noin kuusi prosenttia. Ympäristöhallinnon rakennusperinnön hoidon avustuksia oli valtakunnallisesti jaettavana tänä vuonna yhteensä 820 000 euroa.

Avustuskohteet ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ja avustettavat työt rakennusten perustuksiin, katteisiin ja julkisivuihin kohdistuvia, kohteiden suojeluarvoja säilyttäviä kunnostuksia. Myönnetyt avustukset vaihtelevat 750 ja 6 000 euron välillä.                         

Lisätietoa rakennusperinnön hoidon avustuksista:

ELY-keskuksen nettisivut: Palvelut/rahoitus ja avustukset

Avustukset rakennusperinnön hoitoon ovat valtion harkinnanvaraisia avustuksia. Ne on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja niiden lähiympäristön säilyttäviin kunnostuksiin. Kunnostuksissa tulee säilyä rakennuksen historiallinen aitous ja työt on toteutettava perinteisin materiaalein ja työtavoin. Materiaalijäljitelmien käyttöä ei hyväksytä. Korjaustöissä sallitaan vain välttämättömät rakennusosien uusimiset. Avustus kohdistuu useimmiten rakennuksen julkisivujen ja rungon kunnostuksiin.

Hakemusten käsittelyssä painottuvat kohteen kulttuurihistoriallinen arvo, suojelutilanne ja sijainti arvokkaassa kulttuuriympäristössä tai maisema-alueella, kunnostustöiden luonne sekä tuen myönteinen merkitys rakennuksen tai kulttuuriympäristön säilymiselle. Avustus voi olla korkeintaan 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, mutta määrärahan pienuuden vuoksi avustus on useimmiten tätä pienempi.

ELY-keskus valvoo avustusten käyttöä ja neuvoo kunnostusten toteutuksessa. Avustus maksetaan hakijoille aina takautuvasti töiden toteuduttua. Avustusten maksatuksista vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Liite:                    

Lista myönnetyistä avustuksista

Lisätietoja:                  
Ylitarkastaja Eero Manerus, p. 0295 016 602, eero.manerus(at)ely-keskus.fi

 

 

 

 

 


Alueellista tietoa