Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kantatien 52 automaattisen liikenneturvallisuusvalvonnan rakentaminen käynnistyy

Kantatielle 52 välille Raasepori-Somero rakennetaan tänä syksynä uudella tekniikalla varustettuja ajonopeuksien automaattivalvontapisteitä. Automaattista liikenneturvallisuusvalvontaa rakennetaan, koska tiellä tapahtuu keskimääräistä enemmän liikenneonnettomuuksia, joissa pääriskitekijänä on todettu olleen ylinopeus. Kansainvälisten tutkimusten mukaan automaattisella kameravalvonnalla voidaan vähentää kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia 18–32 % ja vakaviin loukkaantumisiin johtavia liikenneonnettomuuksia noin 20 %. Automaattivalvonnan rakentaminen alkaa 1.11.2019 sähkötöillä ja huoltolevikkeiden rakentamisella. Kameratolpat asennetaan myöhemmin syksyllä. Valvontapisteet sijoitetaan liikenneonnettomuuksien kannalta riskialttiisiin tienkohtiin. Rakennustöistä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle. Automaattivalvonta käynnistyy huhtikuussa 2020.

Kartta.

Raasepori-Somero väliselle tieosuudelle tullaan sijoittamaan 17 valvontapistettä molemmin puolin tietä eli yhteensä 17 kameratolppaa. Valvontapisteet sijoitetaan liikenneonnettomuuksien kannalta riskialttiisiin tienkohtiin, kuten esimerkiksi kohtiin, joissa tien nopeusrajoitusta lasketaan turvallisuussyistä.  Valvontapisteiden sijoittumiseen vaikuttavat kuitenkin useat tekijät. Esim. risteysalueilla ja asutuksen läheisyydessä halutaan turvata alempien nopeusrajoitusten noudattaminen. Toisaalta kameroita ei mielellään aseteta yllättäviin tienkohtiin, kuten alamäkiin ja mutkiin. Lisäksi valvontapisteiden sijoittumiseen vaikuttavat huoltolevikkeen rakentamismahdollisuudet.

Uusi automaattivalvontatekniikka mahdollistaa entistä laaja-alaisemman liikennevalvonnan

Uusi automaattivalvontatekniikka tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia liikennevalvontaan. Uudet kameratolpat on varustettu tutkatekniikalla, joka mittaa ajonopeuksia etäämmältä kuin vanhalla kameratekniikalla. Ajonopeuksia saadaan mitattua jopa 150 metrin päästä. Kamera voi seurata samanaikaisesti usean eri ajoneuvon nopeuksia eri kaistoilta. Videovarmistusta voidaan käyttää hyödyksi etenkin risteyksien punaista päin ajamisen valvonnassa. Samoin voidaan valvoa joukkoliikennekaistojen käyttöä. Tracking radar -tutkatekniikkaan perustuvissa uusissa kameroissa ei tarvita asfalttiin asennettavia induktiosilmukoita, jolloin kameran asennus on helpompaa ja nopeampaa. Uusiin kameroihin on myös mahdollista määrittää pitkille ajoneuvoille omat nopeusrajoitukset, jolloin esimerkiksi ajoneuvoyhdistelmien ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia voidaan valvoa. Kesäkuussa 2020 voimaan tulevan uuden tieliikennelain myötä poliisi voi automaattivalvonnan avulla määrätä liikennevirhemaksun ylinopeuden lisäksi muun muassa turvavyön käyttämättä jättämisestä ja matkapuhelimen käytöstä ajon aikana. Tämän mahdollistaa uusien peltipoliisien aiempaa tarkemmat kuvat.

Nyt rakennettavat valvontapisteet on suunniteltu yhteistyössä Lounais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten ja liikenteenohjausyhtiö Intelligent Traffic Management Finlandin kanssa. Valvontapisteet sijoittuvat 80 km/h tai sitä alemmille nopeusrajoitusalueille. Valvontapisteiden lisäksi asennetaan 4 kpl tiedotustauluja ja 20 kpl toistomerkkejä. Lisäksi valvontapisteitä edeltäviä nopeusrajoitusten laskukohtia tarkennetaan ja niiden havaittavuutta parannetaan.

Kohteet toteuttaa ja ylläpitää liikenteenohjausyhtiö ITM Finland. Rakentaminen alkaa 1.11.2019 sähkötöillä ja huoltolevikkeiden rakentamisella. Kameratolpat asennetaan myöhemmin syksyllä. Rakennustöiden on suunniteltu valmistuvan joulukuussa 2019 ja valvonnan käynnistyvän huhtikuussa 2020. Rakennustyöstä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle. Valvontapisteiden käyttöönoton ajankohdasta tiedotetaan erikseen. Hankkeen kustannukset ovat n. 184 000 € ja hankkeen urakoitsijana toimii Normivalaistus Oy.

Taustatietoa kantatien liikenneturvallisuudesta ja liikenteellisestä merkityksestä

Vuosien 2014-2018 aikana kantatiellä 52 välillä Raasepori-Somero on tapahtunut 223 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä 2 johti kuolemaan ja 35 loukkaantumiseen. Suurin osa onnettomuuksista on eläin- ja yksittäisonnettomuuksia, joissa osasyynä on ylinopeus. Lisäksi kantatiellä 52 tapahtuu runsaasti raskaan kaluston suistumisonnettomuuksia, jotka eivät tule poliisin tietoon.

Kantatie 52 on osa tärkeää maakunnallista tieverkkoa. Tiejakson keskimääräinen vuorokausiliikenne vaihtelee 2400-7850 ajoneuvon välillä, josta raskasta liikennettä on noin 10 prosenttia. Tie Raaseporista Somerolle on pääosin hyvälaatuista kaksikaistaista tietä, joskin Perniön ja Salon välillä tie on liikennemääriinsä nähden melko kapea. Liikennehäiriötilanteissa tiejakson kiertotiet ovat pitkiä.

Lisätietoja

  • Varsinais-Suomen ELY-keskus: liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0295 022 797
  • Uudenmaan ELY-keskus: liikenneturvallisuusinsinööri Marko Kelkka, p. 0295 021 291
  • Intelligent Traffic Management Finland: projektipäällikkö Olli Rossi, p. 050 475 9307
  • Lounais-Suomen poliisilaitos: ylikomisario Mika Peltola, p. 022 815 500

Liitteet

Valvontapisteiden ja tiedotustaulujen sijoittelu kartalla (pdf)


Alueellista tietoa