Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kantatie 68 Kuusisaaren eritasoliittymän rakentaminen, Pietarsaari (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut viikolla 17 kantatien 68 Kuusisaaren eritasoliittymän rakentamisen Pietarsaaressa (Snellmanin teollisuusalue). Kohteella kantatie 68 siirtyy nykyiseltä paikalta n. 1 km matkalla kantatien Pirilönlahden puolelle. Uusi risteyssilta rakennetaan Käpytien kohdalle, joka alittaa tulevan kantatien. Lisäksi kohteelle rakennetaan kantatieltä neljä ramppiyhteyttä, jotka liittyvät kantatien alittavaan Käpytiehen. Hankkeeseen kuuluu myös
ko. kohteella melusuojausten sekä jalankulku- ja pyöräteiden rakentamista.

Tavoitteena on parantaa tulevassa eritasoliittymässä ajoneuvoliikenteen liikenneturvallisuutta ja lisätä ajoneuvoliikenteen sujuvuutta.

Rakennustyöt aloitetaan uuden risteyssillan ja kantatien sekä Pirilönlahden puoleisten ramppien osalta siten, että rakentaminen voidaan toteuttaa nykyisen kantatien vieressä liikenteen sujuvuutta estämättä. Toisessa vaiheessa liikenne ohjataan uudelle kantatieyhteydelle ja rakennetaan Käpytien yhteys ja Snellmannin puoleiset ramppiyhteydet. Tässä vaiheessa teollisuusalueen liikenne ohjataan rakennustyön ajaksi kulkemaan Kuusisaarentien kautta.

Koko hankkeen tulee olla valmis marraskuun 2020 loppuun mennessä. Rakennusurakan pääurakoitsijana toimii Sundström Ab Oy. Hankkeiden urakkahinta on 3 680 000 euroa. Hankkeen kustannuksista vastaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristö-keskus sekä Pietarsaaren kaupunki.

Lisätietoja

 • Veijo Rajamäki
  Projektipäällikkö
  ELY-keskus
  Puh. 0295 027 750
 • Emil Sundström
  Työpäällikkö
  Sundström Ab Oy
  Puh. 040 764 9815

Liitteet 

Suunnitelmakartta 1 (785 kt)
Suunnitelmakartta 2 (1452 kt)


Alueellista tietoa