Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Juhannusviikolla tavanomaista lämpimämmät pintavedet (Etelä-Savo)

Lämmin sää on nostanut järvien pintalämpötiloja monin paikoin lähelle 20 astetta, mikä on ajankohtaan nähden 2-3 astetta tavallista enemmän. Tämä lisää järvihaihduntaa ja laskee järvien vedenkorkeuksia hieman nopeammin. Vuoksen vesistössä useimpien järvien vedenkorkeudet ovat alkukesälle tyypillisillä tasoilla ja hitaassa laskussa. Kymijoen vesistöalueella suurimpienkin järvien pintojen nousu on pysähtynyt ja vedenkorkeudet kääntynevät laskuun. Vesistöalueen latvoilla sijaitsevista pienemmistä järvistä moni on ollut laskussa jo monta viikkoa, mutta suuremmat järvet jatkoivat nousuaan pitempään.

Vedenkorkeudet

Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueilla huhtikuu oli hyvin kuiva, jolloin sadanta oli kolmanneksen pienempi ajankohdan keskiarvoon verrattuna. Toukokuu oli huomattavasti sateisempi ja paikoitellen sadanta oli lähes kaksi kertaa tavallista suurempi. Useimpien Etelä-Savon luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet nopeasti ja ovat pääosin lähellä ajankohdan keskitasoa. Maaperä on erittäin kuivaa ja valunta on tällä hetkellä vähäistä.

Suurista järvistä Saimaan vedenpinta oli 20.6. Lappeenrannan Lauritsalan asteikossa NN + 76,03 m. Saimaan vedenpinta on tällä hetkellä +12 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenpinnan nousu on tasaantunut ja sen ennustetaan kääntyvän heinäkuussa hitaaseen laskuun. Ennusteen mukaan vedenkorkeus voi laskea elokuussa hieman tavallista alemmas, mikäli kesästä ei tule tavallista sateisempi. Kermajarvi Heinävedellä on ajankohtaansa nähden 3-5 cm korkeammalla.

Mäntyharjun reitillä Puulan vedenkorkeus on tällä hetkellä tasolla NN + 94,64 m, mikä on 4 cm ajankohdan keskiarvon alapuolella. Vedenpinta on tällä hetkellä loivassa laskusuunnassa. Kissakosken juoksutusmäärän ennakoidaan pienenevän kesän mittaan, mikä laskee alapuolisten vesistöjen virtaamia ja vedenkorkeuksia. Ylempänä vesistössä Kyyveden vedenkorkeus on laskenut kevään tulvakorkeudesta noin 10 cm lähelle ajankohdan keskikorkeutta ja laskun ennakoidaan edelleen jatkuvan. Kangasniemen Synsiöllä vedenpinta on 3 cm korkeammalla ajankohtaansa nähden.

Pohjaveden korkeudet

Pohjaveden pinnat ovat kääntyneet kesälle tyypilliseen laskusuuntaan, mutta ovat monin paikoin ajankohdan keskitasolla. Pohjavesimuodostumiin lämmin jakso ei ole vielä vaikuttanut merkittävästi toukokuun runsaiden sateiden takia. Alkavan kesän sateisuus vaikuttaa merkittävästi maankosteuteen ja siihen, kuinka alas pohjaveden pinnat lopulta laskevat.

Pintaveden lämpötila

Viime päivien lämmin jakso on kohottanut vesistöjen pintaveden lämpötilaa Etelä-Savossa siten, että pintavesien lämpötilat ovat ajankohtaan nähden noin 1,5-3,5 astetta keskimääräisiä arvoja lämpimämpiä. Mikkelin Haukivuorella Kyyvedellä pintaveden lämpötila oli 20.6. aamulla 19,2 astetta ja vastaavasti Savonlinnan Oravissa Haukivedellä 16,5 astetta. Aurinkoisen ja lämpimän sään on ennustettu jatkuvan juhannukseen saakka, joten pintavedet voivat tästä edelleen lämmetä. Tämänhetkisten vesistöennusteiden mukaan vesistöjen pintaveden lämpötilat voivat hieman viilentyä juhannuksen jälkeen.

Linkit: (ymparisto.fi)

Lisätietoja:
Vesitalousasiantuntija Tarmo Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 031, tarmo.muuri(at)ely-keskus.fi
Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192, juho.kotanen(at)ely-keskus.fi

 

Alueellista tietoa