Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus pääosassa Kaavin liikenneturvallisuussuunnitelmassa (Pohjois-Savo)

Kaavin kunta ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat yhteistyössä päivittäneet Kaavin liikenneturvallisuussuunnitelman.

Päivityksen tavoitteena on ollut toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma turvallisen liikkumisen edistämiseksi Kaavin kunnan alueella. Edellinen Kaavin liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna 2013.

Liikenneympäristöä kehitetään - erityisesti kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen kiinnitetään huomiota

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on määritelty toimenpiteitä liikenneympäristön kehittämiseksi. Toimenpiteillä pyritään parantamaan eri liikkujaryhmien liikkumismahdollisuuksia, vähentämään onnettomuuksia ja pienentämään onnettomuuksien vakavuutta.

Tarpeellisten toimenpiteiden tunnistamiseksi kuntalaisille avattiin keväällä 2019 verkkokysely, jolla kerättiin kokemuksia liikkumisen turvallisuudesta. Kuntalaiset ilmaisivat huolensa erityisesti suurista ajonopeuksista Kaavintiellä ja Kuikkatiellä sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvattomuudesta Kortteisentiellä. Suunnitelman laatimisessa on hyödynnetty lisäksi kunnan ja ELY-keskuksen vastaanottamia aloitteita.

Liikenneturvallisuussuunnitelmaan on nostettu erityisesti pieniä ja helposti toteutettavia toimenpiteitä, jotka tukevat kestävää liikkumista. Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään erityisesti hillitsemään vaarallisen korkeita ajonopeuksia sekä parantamaan suojateiden havaittavuutta. Toimenpiteiden pääpaino on taajamassa, johon etenkin jalankulku ja pyöräily keskittyvät. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan rahoituksen varmistuessa.

Kunnan liikenneturvallisuusryhmä koordinoi liikenneturvallisuustyötä

Liikenneturvallisuuden edistämisessä merkittävää on paitsi liikenneympäristön kehittäminen, myös liikenneturvallisuuteen liittyvä tiedottaminen ja oppiminen. Liikenneturvallisuustyötä tehdään kunnan arjessa muun muassa kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja sosiaalityössä.

Kaavilla toimii liikenneturvallisuusryhmä, joka koordinoi kunnassa tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Myös liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden seuranta asettuu luontevasti liikenneturvallisuusryhmän tehtäväksi.

Suunnitelman laatijat ja aikataulu

Suunnitelman tilaajina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Kaavin kunta. Suunnitelman laati Ramboll Finland Oy.

Suunnittelutyö käynnistyi huhtikuussa 2019 ja suunnitelma valmistui marraskuussa 2019.

Liiteaineisto

 

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus:
Kyllikki Komulainen, liikenneturvallisuusasiantuntija
puh. 02 950 26 729, [email protected]

Kaavin kunta:
Markus Hartikainen, kunnaninsinööri
puh. 044 753 0287, [email protected]

Ramboll Finland Oy:
Pilvi Lesch, projektipäällikkö
puh. 040 718 06 07, [email protected]


Alueellista tietoa