Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Iisalmen Nerohvirran patoluukkujen peruskorjaus sekä padon jäänsärkijöiden korjaus (Pohjois-Savo)

Iisalmessa sijaitsevalla Nerohvirran säännöstelypadolla on käynnissä patoluukkujen sekä jäänsärkijöiden korjaus- ja automatisointityöt. Työt aloitettiin jo talvella jäänsärkijöiden korjauksella. Patorakenteiden teräsosien maalaus ja betonipintojen paikkaustyö aikataulutettiin avovesikaudelle. Kunnostettavat patoluukut viedään korjattavaksi Iisalmeen. Tämä patoluukkujen poisto pyritään tekemään siten, että Poroveden ja Onkiveden säännöstelystä aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Patoluukkujen korjaus aiheuttaa Nerohvirran padon lähtövirtaamaan normaalista poikkeavaa muutosta ja tätä kautta Onkiveden vedenpinnan korkeuteen vaihtelun, jota pyritään mahdollisuuksien mukaan minimoimaan säännöstelyn hoidossa.

Urakoitsijana korjaustöissä toimii Oteran Oy. Hankkeen kokonaiskustannus on jäänsärkijöiden osalta 138 000 euroa ja Nerohvirran säännöstelypadon osalta 226 500 euroa.  Kunnostettavia patoluukkuja on kaikkiaan kahdeksan, jotka samalla sähköistetään siten, että patoluukkuja voidaan ohjata kaukokäytöllä. Aiemmin automatisoituja luukkuja on Nerohvirran padossa ennestään neljä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, Ari Hyppönen, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 0400-647100, ari.hypponen(at)ely-keskus.fi
Yksikön päällikkö, Jukka Hassinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 0400-244019, jukka.hassinen(at)ely-keskus.fi
Työpäällikkö, Harri Tuliniemi, Oteran Oy, p. 040-3542650, harri.tuliniemi(at)oteran.fi


Alueellista tietoa