Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Jälleen yli miljoona euroa Uudenmaan vesien tilan parantamiseen

Uudenmaan vesistöissä on runsaasti kunnostustarvetta. Onneksi on myös paljon paikallisia toimijoita, jotka tekevät työtä Uudenmaan vesien hyväksi. Uudenmaan ELY-keskuksella on tänäkin vuonna ollut mahdollisuus tukea yli miljoonalla eurolla näiden toimijoiden työtä Uudenmaan vesien tilan ja käyttökelpoisuuden parantamiseksi.

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnettiin muun muassa erilaisten vesistöjen kunnostussuunnitelmien ja -selvitysten tekemiseen, hoitokalastukseen, kalateiden rakentamiseen, ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen sekä jokialueen kunnostamiseen.

Avustusta voivat saada yleishyödylliset hankkeet. Erityisesti tuetaan vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palvelevia hankkeita. Hankkeet parantavat esimerkiksi rehevien järvien tilaa tai vaelluskalojen luontaista lisääntymistä. Tavoitteena voi olla myös tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen.

Hakuaika uusiin hankkeisiin on alkamassa lähiaikoina. ELY-keskus tiedottaa, kun haku käynnistyy.

Lista hankkeista, joille on myönnetty avustusta vuonna 2019 (pdf)

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta Siuntionjoelle

Tänä vuonna avustusta on myönnetty ensimmäisen kerran vesiensuojelun tehostamisohjelmasta muun muassa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:lle Siuntionjoen vesistön kunnostustoimenpiteiden toteuttamiseen. Siuntionjoen vesistöalueelle laadittu "Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki–vesistövisio 2030" on hyvä perusta vesistöalueen ekologisen tilan parantamiselle ja rannikkovesiin kohdistuvan kuormituksen vähentämiselle. Se on hyväksytty kaikissa valuma-alueen kunnissa.

Lisätietoja

Uudenmaan ELY-keskuksen avustukset vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin sekä vesiensuojelun tehostamisohjelman kunnostushankkeisiin:

  • Erikoistutkija Pasi Lempinen, pasi.lempinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 021 425

Siuntionjoen kunnostaminen:

  • Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, toiminnanjohtaja Jaana Pönni, jaana.ponni(at)luvy.fi, p. 050 575 173 ja projektipäällikkö Sini Pöytäniemi, sini.poytaniemi(at)luvy.fi, p. 045 7750 0106

Alueellista tietoa