Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Ensimmäinen talvi uusilla talvihoidon toimintamalleilla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Talvihoidon toimintalinjat ja hoitourakoiden sopimusmalli uusittiin viime vuonna. Lisäksi korotettiin teiden talvihoitoluokkia ja kiristettiin laatuvaatimuksia. Pääteiden talvihoitoluokkien korotukset otettiin käyttöön tämän vuoden alusta, joten tulevana talvena korotukset ovat ensi kertaa voimassa koko talvikauden. Uudet urakkasopimusmallit ja laatuvaatimusten tiukennukset koko tieverkolla tulevat voimaan asteittain sitä mukaa kuin urakoita kilpailutetaan uudelleen. Tänä syksynä ovat käynnistyneet ensimmäiset uudella mallilla kilpailutetut hoitourakat. Varsinais-Suomessa on kilpailutettu uudelleen Raision ja Salon hoitourakat ja Satakunnassa Porin ja Kankaanpään hoitourakat.

Talvihoitoluokkia on yhdistetty ja vähennetty pääteillä, jolloin hoitoluokkien välisiä raja-aitoja on aiempaa vähemmän. Tiet sijoittuvat myös aiempaa pienemmällä liikennemäärällä korkeampaan talvihoitoluokkaan. Talvihoitoluokkien korotuksista selkeimmin muutos näkyy niillä teillä, jotka nousevat II-luokasta Ib-luokkaan. Tällöin tie muuttuu hiekoitettavasta tiestä suolattavaksi. On kuitenkin huomattava, että pienemmillä liikennemäärillä suola vaikuttaa hitaammin ja tie voi olla liukas suolauksesta huolimatta. Tämä on riskinä etenkin yöaikana, kun liikennemäärät ovat pienemmät, ja kun talvihoitoluokkien noston myötä liukkautta torjutaan suolaamalla teitä entistä pienemmillä liikennemäärillä.  Myös kylmemmissä kohdissa, kuten silloilla, kallioleikkausten kohdalla ja matalissa notkoissa voi olla liukkaita tiejaksoja suolauksesta huolimatta.

Laatuvaatimusten kiristykset myös vähäliikenteisellä tiestöllä tulevat voimaan tänä talvena uusissa syksyllä alkaneissa hoitourakoissa. Vähäliikenteisellä tieverkolla talvihoidon toimenpideajat lyhenevät hieman, mutta tienkäyttäjän näkökulmasta toimenpideajat ovat edelleen pitkiä. Tavoitteena on myös parantaa aamuliikenteen olosuhteita, mutta viime kädessä sään muutosten ajankohta ratkaisee, miten hyvin tavoitteessa onnistutaan.  Myräkän alkaessa varhaisaamun tunteina joka tietä ei ehditä auraamaan ennen aamuliikennettä.

Uusissa hoitourakoiden sopimuksissa korostetaan tilaajan ja urakoitsijan yhteistyötä. Etenkin urakan alkuvaiheessa yhteistyöllä voidaan varmistaa parhaat käytännöt esimerkiksi ajoreittien suunnittelussa. Uudessa urakkamallissa tilaaja myös osallistuu aktiivisesti alihankintojen suorittamiseen.  

Sääolosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi aiemmista vuosikymmenistä ja eniten muutokset näkyvät rannikkoseudulla. Talviset kelit alkavat myöhemmin ja kestävät lyhemmän aikaa. Se vaikuttaa myös teiden talvihoitoon. Talvihoitotoimenpiteiden kannalta haastavat kelit ovat yleistyneet. Esimerkiksi sade huuhtoo suolan tai hiekan tieltä ja vesi jäätyy tienpintaan. Sateista pehmenneen soratien päälle satavaa lunta ei voi aurata turvallisesti. Runsaan ja pitkäkestoisen lumisateen aikana puolestaan laatutaso alittuu hoitolenkin aikana uudelleen. Pahin tilanne on, kun lumisade muuttuu kesken kaiken vesisateeksi. Tällöin vesi muuttaa lumen sohjoksi ja jäätyy tienpintaan eikä liukkautta voi torjua ennakoivasti ja kuluu tunteja, ennen kuin kaikki tiet on ehditty auraamaan. Myös päällysteen kunto vaikuttaa merkittävästi talvihoidon laatuun. Urat, päällystevauriot, paikkaukset ja reunapainumat tekevät päällysteen pinnasta epätasaisen, jolloin lumen poisto tasaisesti auraamalla on vaikeaa.

Tienkäyttäjien on hyvä muistaa, että talvihoidolla ei pyritä saamaan aikaan kesäkelejä. Talvihoidolla turvataan teiden liikennöinti kaikilla teillä ja pääteillä pyritään ennakoitavaan ja häiriöttömään liikenteeseen.  Sen sijaan vähäliikenteisemmillä teillä on talvihoitolinjausten mukaista, että ajonopeutta hiljennetään keliolosuhteiden mukaan. Tienkäyttäjillä on aina oma vastuu sopeuttaa ajonopeus vallitsevien kelien mukaan. On normaalia, että liukkautta saattaa esiintyä ajoittain ja ajoaika voi pidentyä. Täysin tasalaatuisia ajo-olosuhteita ei voida taata, sillä sade- ja lumikuurot voivat olla hyvin paikallisia.

Urakoitsijoilla on käytössä kattavat sääennustuspalvelut, joiden avulla talvihoidon toimenpiteitä pyritään ajoittamaan oikein. Liukkautta torjutaan ennakoivasti jo ennen sään muuttumista pakkaselle. Lunta ei kuitenkaan voi aurata ennakkoon ja siinä menee aina oma aikansa, ennen kuin kaikki tiet saadaan hoidettua. Myös tienkäyttäjän kannattaa ennakoida kelejä ja sopeuttaa omat aikataulunsa kelien mukaan. Talvikeleillä kannattaa varata suosiolla aina reilummin aikaa matkantekoon.

Lisätietoja:

Verkkosivuilta löydät lisää tietoa talvihoidosta. Olemme koonneet myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin palveluportaaliimme: Usein kysyttyä -palvelu

Jos et löydä etsimääsi verkkosivuilta tai usein kysyttyä-palvelusta, ota yhteyttä Liikenteen asiakaspalveluun.

Voit jättää viestin Palauteväylässä ympäri vuorokauden. Liikenteen asiakaspalvelu käsittelee yhteydenottoja arkipäivisin.

Chat-kanavamme palvelee arkipäivisin klo 12-16 ELY-keskusten liikenne -aiheisilla verkkosivuilla ja Palauteväylä.fi-portaalissa.

Puhelimitse asiointi on mahdollista arkisin klo 9–16, p. 0295 020 600

 


Alueellista tietoa