Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Ehjänä perille – se on siusta ja miusta kii (Kaakkois-Suomi)
 

Seudullinen liikenneturvallisuusvisio tavoitteen tukena

Valtakunnallisena liikenneturvallisuustavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Imatran seudun kunnat valitsivat seudun liikenneturvallisuusvisioksi "Ehjänä perille – se on siusta ja miusta kii", joka korostaa kaikkien yhteistä vastuuta turvallisesta liikkumisesta.

Imatran seudun liikenteessä on viime vuosina kuollut keskimäärin 3 henkilöä ja loukkaantunut 48 henkilöä vuosittain. Liikenneturvallisuussuunnitelmissa tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2025 kukaan ei kuolisi Imatran seudun liikenteessä ja loukkaantuneita olisi enintään 23 henkilöä. Mikäli tavoitteeseen päästään, tarkoittaisi se jopa yli 10 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä yhteiskunnalle. Onnettomuuskustannuksiin sisältyvät pelastustoimen, sairaanhoidon, ajoneuvon vahingoittumisen sekä ihmisen työkyvyn ja inhimillisen hyvinvoinnin menetyksen kustannukset.

Seudun liikenneturvallisuustyölle on asetettu neljä painopistettä tavoitteen saavuttamiseksi:

  1. Koululaisten ja nuorten liikenneturvallisuus parantuu
  2. Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus parantuu ja suosio kasvaa
  3. Päättäjien liikenneturvallisuustietous kasvaa ja päättäjät ovat vahvemmin mukana liikenneturvallisuustyössä
  4. Ikääntyneiden turvallinen liikkuminen lisääntyy.

Vuosina 2013–2017 Imatran seudun liikenteessä loukkaantuneista ja kuolleista noin neljäsosa oli 15–24-vuotiaita, vaikka nuoret ja nuoret aikuiset muodostavat vain 6 % seudun väestöstä. Myös yli 65-vuotiaille tapahtui koko maan keskiarvoa selkeästi enemmän henkilövahinkoon johtaneita liikenneonnettomuuksia Imatran seudulla.

Runsas valikoima parannuskeinoja

Liikenneturvallisuutta voidaan edistää kolmella tavalla: vaikuttamalla liikkujiin, liikenneympäristöön sekä liikkumisvälineisiin. Imatran seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmissa panostetaan etenkin kahteen ensimmäiseen. Osana suunnitelmatyötä on laadittu liikennekasvatuksen ja viestinnän toimintasuunnitelmat, joista löytyy vinkkejä koulutusten, tilaisuuksien ja tempausten järjestämiseen eri-ikäisille ja toimintatapojen luomiseen kunnassa.

Kuntakohtaiset liikenneympäristön parantamissuunnitelmat on laadittu yhteistyössä kuntien teknisen toimen ja ELY-keskuksen kesken. Ehdotetut parannustoimenpiteet ovat pääosin pieniä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä, joita on mahdollista toteuttaa lähivuosien aikana. Tällaisia ovat esimerkiksi suojatieturvallisuuden parantaminen, nopeusrajoitusten alentaminen sekä väistämisvelvollisuuden korostaminen liikennemerkein ja tiemerkinnöin. Suunnitelmassa on huomioitu erityisesti jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen moottoriajoneuvoliikenteen olosuhteita unohtamatta.

Kaikissa Imatran seudun kunnissa toimii aktiivinen liikenneturvallisuusasioita käsittelevä työryhmä, jonka toimintaan osallistuu kunnan kaikki hallinnonalat sekä sidosryhmiä, kuten Liikenneturva, ELY-keskus, poliisi ja pelastuslaitos. Työryhmissä käsitellään niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaan liittyviä asioita.

Liikenneturvallisuussuunnitelmiin liittyvät aineistot löytyvät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sivuilta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-kuntakohtainen-liikenneturvallisuus

LISÄTIETOJA:

  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sonja Lehtonen, puh. 0295 029 385
  • Imatran kaupunki, Päivi Pekkanen, puh. 020 617 4418
  • Parikkalan kunta, Mikko Kupiainen, puh. 0400 626 650
  • Rautjärven kunta, Juho Jylhä, puh. 040 065 4897
  • Ruokolahden kunta, Jari Leppänen, puh. 044 449 1255
  • Linea Konsultit Oy, Aleksi Krankka, puh. 09 720 642 0

 


Alueellista tietoa