Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Ajankohtaista kalakauppavalvonnasta 2019, ei rekisteröityneet (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi)

Hyvä merialueen kalan ensikäden ostaja,

saat tämän tiedotteen, koska et ole vielä ilmoittautunut ELY-keskuksen kalan ensiostaja -rekisteriin.

Kaikilta suoraan kalastajalta kalaa ostavilta yrityksiltä edellytetään, että yritys on rekisteröity ensikäden kalanostajaksi. Rekisteröityä voit täyttämällä oheisen rekisteröintilomakkeen ja toimittamalla sen sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]

Yritysten, joiden kalastustuotteiden liikevaihto ylittää 200 000 euroa, on toimitettava ostoilmoituksensa sähköisessä muodossa kakeweb.mmm.fi -palvelua hyödyntäen 24 h kuluessa kalaerän ostosta. Muut toimijat toimittavat ilmoituksensa viimeistään 48 h kuluessa. ELY-keskus suosittelee kaikille yrityksille ilmoituksen toimittamista edellä mainittua sähköistä palvelua hyödyntäen.

Ensiostojen sähköisen ilmoitusjärjestelmän (https://kakeweb.mmm.fi) kirjautumispalvelu muuttui 9.4.2019. Uuden ELU2-tunnistautumisen myötä ostoilmoituksen tekijän käyttäjätunnus järjestelmään on kalan ensiostaja -rekisteriin merkitty henkilökohtainen sähköpostiosoite.

Kalastustuotteiden liikevaihdoltaan alle 200 000 euroa yritykset voivat lähettää ilmoitukset postitse tai sähköpostiosoitteeseen: [email protected], johon voi lähettää esimerkiksi kuvakaappauksen ostoilmoituksesta.

Sähköisestä ilmoittamisesta antaa lisätietoja ja neuvoja
Jari Hakala, 050 312 8678, [email protected]

Varsinais-Suomen ely-keskus seuraa ja valvoo käynnissä olevalla kalastuskaudella myös kalakauppaa ostoilmoitusten perusteella ja tarkastuskäynnein.

Ilmoitusvelvollisuus koskee suoraan kalastajalta tai heidän yrityksiltään tehtävää ensimmäistä kalan ostoa merialueelta, ei sen jälkeen tapahtuvaa kalakauppaa. ELY-keskus tulee erityisesti valvomaan ja seuraamaan ostoilmoitusvelvoitteen noudattamista kiintiöityjä kalalajeja sekä myös taimenta ja ankeriasta koskevien kalaerien osalta.

Kalakaupan tarkastuskäynnein tapahtuvan valvonnan painopisteet ovat mm:

  • Lohien ensiostoilmoitusten tietojen oikeellisuus. Parantamisen varaa ostoilmoituksissa on erityisesti kalastuksessa tosiasiallisesti käytetyn aluksen rekisteri (FIN) -tunnuksen ja päällikön osalta.  
  • Lohien merkitseminen kiintiömerkeillä. Kaikilla merialueelta peräisin olevilla lohilla tulee olla asianmukaiset merkit kalan käsittelyyn saakka.
  • Kalojen alkuperä. Myyntiin tulevan kalan tulee olla peräisin kaupallisilta kalastajilta eikä vapaa-ajan kalastuksesta (vain kaupallinen kalastaja saa myydä merialueelta peräisin olevaa saalista).
  • Kalojen alamittasäännösten noudattaminen. Esimerkiksi vuonna 2019 kuhan alamitta muuttui siten, että Suomenlahdelta ja sisävesiltä pyydetyn kuhan alamitta on vähintään 42 cm. Muilta merialueilta 1. luokan kaupallisten kalastajien pyytämän kuhan alamitta on vähintään 40 cm.

Ensiostajia pyydetään kiinnittämään huomiota myös kalastusasetuksen 1 §:n muutoksiin, jotka koskevat rauhoitettuja kalalajeja ja -kantoja.  Esimerkiksi rasvaevällinen taimen on rauhoitettu sisävesissä leveyspiirin 64 00'N eteläpuolella ja meressä.

Perämeren ensikäden ostajat HUOM!:

Joesta pyydetyille lohille on tänä vuonna oma merkkinsä  (punainen), ks. oheinen kuva.  Jokilohien täytyy siis olla merkittyinä samoin kuin merestä pyydettyjen lohien, mutta jokilohista ei tehdä ensiostoilmoituksia.

Terveisin Varsinais-Suomen ELY–keskus, Rannikon kalatalouspalvelut

Lisätietoja antavat:
Helsinki: Petri Savola,
0295 021 460, [email protected]

Turku: Niklas Ulenius,
0295 023 026, [email protected]

Vaasa: Jukka Lähde,
0295 028 591, [email protected]

Sähköinen ilmoittaminen: Jari Hakala,
0295 028 554, [email protected]

 


Alueellista tietoa