Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Yaran kipsin läjitysalueen laajennusta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävänä lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten (Pohjois-Savo)

Yara Suomi Oy on saanut valmiiksi Siilinjärven toimipaikan kipsin läjitysalueen laajennusta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Selostus on yhtiön laatima raportti hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista. Lisäksi selostuksessa esitetään suunnitelmia ympäristövaikutusten lieventämisestä ja seurannasta.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon ELY-keskus on asettanut selostuksen yleisesti nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten. Kannanotot tulee toimittaa kirjallisena 27.11.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, PL 2000, 70101 Kuopio.

YVA-selostus liitteineen on nähtävillä verkossa osoitteessa Ympäristö.fi-sivustolla. Lisäksi aineistoon voi tutustua 18.10. lähtien Siilinjärven kunnanvirastolla (Kasurilantie 1, Siilinjärvi) ja Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio).

YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään Ahmon koulun auditoriossa (Ahmontie 1, Siilinjärvi) torstaina 1.11.2018 klo 17.30.

Nyt kyseessä olevassa YVA-selostuksessa tarkasteltavana hankkeena on Yaran Siilinjärven tehdasalueen läheisyydessä sijaitsevan kipsin läjitysalueen laajennus ja/tai korottaminen. Hankkeessa arvioidaan kolmen eri laajennusvaihtoehdon sekä uuden valuma- ja suotovesien tasausaltaan mahdollisten sijoituspaikkojen ympäristövaikutukset. Hankkeen tarkoituksena on varmistaa kipsin läjityskapasiteetin riittävyys vähintään vuoden 2030 loppuun saakka. 

Pohjois-Savon ELY-keskus esittää oman kannanottonsa (yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä) hankkeen vaikutuksista ja tehdyistä arvioinneista joulukuun 2018 aikana. Kannanotto laaditaan YVA-selostuksen ja siitä saadun kuulemispalautteen sekä ELY-keskuksen oman lisätarkastelun pohjalta.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi.


Alueellista tietoa