Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Vuonna 2017 Pohjois-Savossa käytettiin työllisyysmäärärahoja noin 20 miljoonaa euroa (Pohjois-Savo)

Vuonna 2017 Pohjois-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto käyttivät työllisyysmäärärahoja noin 20 miljoonaa euroa alueen yritysten, muiden työnantajien ja henkilöasiakkaiden hyväksi. Tänäkin vuonna määrärahoja on käytettävissä hyvin vauhdittamaan positiivista työllisyyskehitystä. 

Palkkatukityöllistämisen tasossa ei muutoksia edellisvuoteen

Pohjois-Savossa palkkatukityöllistäminen pysyi vuonna 2017 samalla tasolla kuin vuonna 2016. Palkkatukea käytettiin noin 7,7 miljoonaa euroa. Alkaneita työllistämisjaksoja oli 1 454, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2016. Muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna tapahtui työllistämisessä eri työnantajasektoreiden ja eri kohderyhmien kesken. Työsuhteita solmittiin aikaisempaa enemmän yrityksiin, mutta myös kuntatyönantajille. Työllistäminen yhdistyksiin ja säätiöihin väheni edelleen.

Yli vuoden työttömänä olleiden osuus työllistetyistä oli lähes 70 %. Selkeää kasvua oli niiden henkilöiden työllistämisessä, joilla on jokin vamma tai sairaus. Ikäryhmittäin tarkasteltuna myös yli 55-vuotiaiden työllistämiset lisääntyivät, ollen 27 % kaikista työllistämisistä.

Starttirahalla yritystoiminnan aloittaneissa laskeva suunta

Starttirahalla yritystoiminnan aloittaneiden määrä laski 20 yrittäjällä vuodesta 2016. Määrä on ollut laskeva vuodesta 2014 lähtien, lukuun ottamatta vuoden 2016 hienoista nousua. Rahaa viime vuoden startteihin käytettiin yli 1,6 miljoonaa euroa.

Työvoimakoulutuksen aloitti yhä useampi

Työvoimakoulutuksessa aloittaneiden määrä on kasvanut vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2017 työvoimakoulutuksen aloitti 2 425 henkilöä, mikä on viidenneksen edellisvuotta enemmän. Aloittaneiden määrä kasvoi yli 24-vuotiaiden ikäryhmissä. Työvoimakoulutuksena toteutettavien rekrytointikoulutusten kautta 50 yritystä etsi yli 300:aa työntekijää. ELY-keskus rahoittaa yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia silloin, kun yritys ei löydä työntekijöitä vapailta markkinoilta.

Vuonna 2017 maahanmuuttajakoulutuksen aloitti 788 henkilöä, mikä oli 30 % edellisvuotta enemmän.

Rahaa viime vuoden koulutushankintoihin käytettiin noin 8,9 miljoonaa euroa. Muihin palveluihin alueen asiakkaiden hyväksi käytettiin 1,7 miljoonaa euroa. Näitä palveluja ovat mm. valmennukset ja asiantuntijapalvelut.

Työllisyyteen panostetaan monin tavoin

 Pohjois-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto järjestävät yhteistyössä mm. ammatillista työvoimakoulutusta, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta sekä erilaisia valmennus- ja asiantuntijapalveluita.  Lisäksi ELY-keskus ja TE-toimisto suunnittelevat ja hankkivat ammatillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa.

Työllistämispalvelujen tarjontaa on lisätty viime vuodesta alkaen. Palveluiden lisäämisen yhtenä tavoitteena on luoda asiakkaille mahdollisuuksia vuoden alussa voimaan tulleen aktivointiehdon täyttämiseksi, ja samalla helpottaa myös pidempikestoisten uraratkaisujen löytymistä.

Liite: Työllistämisen tilastoja, Pohjois-Savo 2017

Lisätietoja:
Minna Koljonen, ylitarkastaja, Pohjois-Savon ELY-keskus
minna.koljonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 584

 


Alueellista tietoa