Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Vihdin Nummelanharjulla tutkitaan pohjavesialueen geologista rakennetta (Uusimaa)

Vihdissä käynnistetään Nummelanharjun ja Isolähteen pohjavesialueiden geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, seismisten- ja vastusluotausten sekä kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan muun muassa tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Maastotyöt alkavat painovoimamittauksilla ja vastusluotauksilla huhtikuussa 2018 ja jatkuvat kairauksilla touko-kesäkuussa. Seismiset luotaukset tehdään elokuussa 2018. Selvitys valmistuu lokakuussa 2018.

Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka kahdeksassa pisteessä, joihin asennetaan myös pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin sekä seismisin ja vastusluotauksin.

Painovoimamittauksia tehdään noin 17 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Seismisiä luotauksia ja vastusluotauksia tehdään kolmella 200 metrin mittauslinjalla 2-3 hengen mittausryhmällä.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Vihdin Veden ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.
Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

Lisätiedot:

  • Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0295 021 405 (pohjaveden suojelu)
  • Olli Sallasmaa, Geologian tutkimuskeskus, puh. 02950 32255 (tutkimukset)

Alueellista tietoa