Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Satakunnan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoituskatsaus 1/2018 (maaseutuohjelma) (Satakunta)

Robotteja ja leipomotoimintaa, yksityisteiden kunto, aurinkoenergiaa – muun muassa näitä tuettiin maaseuturahastosta

Maaseuturahaston yritystukia haettiin Satakunnan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kautta kiihtyvällä tahdilla tammi-huhtikuussa 2018. Yhdistykset ovat aktivoituneet hakemaan ahkerasti Leader-tukia. Maatiloja kiinnostaa uusiutuva energia.

Satakunnan ELY-keskuksen myöntämät hanke- ja yritystuet

Alkuvuonna 2018 Satakunnan ELY-keskus myönsi tukea 3 uudelle kehittämishankkeelle. Hankkeet liittyvät Lounais-Suomen yksityisteihin, kesäteatterikatsomoon sekä lypsykarjan hyvinvointimittaristoon (ks. liite 1).

Vuonna 2017 käynnistyi 13 ELY-keskuksen rahoittamaa kehittämishanketta. Hanketukia on koko ohjelmakauden (2014-2020) aikana myönnetty yhteensä 53 kehittämishankkeelle noin 8,77 milj. euroa.

Tukipäätöksen sai tammi-huhtikuussa 14 yritysten hanketta. Tukea myönnettiin yhteensä yli 612 000 euroa ja tuettujen hankkeiden kokonaiskustannukset ovat yli 2,93 miljoonaa euroa (ks liite 2). Tämän lisäksi päätöstä odottaa merkittävä määrä yritystukihakemuksia. 30.4. päättyneelle vuoden 2. valintajaksolle tuli ennätysmäärä uusia yritystukihakemuksia.

– Yritystukien kysyntä on kasvanut selvästi. Kasvu alkoi jo viime vuoden puolella. Vuonna 2017 ELY-keskus teki 41 myönteistä yrityspäätöstä. Tukea myönnettiin noin 4,8 milj.euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat yli 22,9 milj.euroa. Rahoituksella käynnistettiin siis merkittävät investoinnit Satakunnan alueella, kertoo maaseudun kehittämisen asiantuntija Timo Pukkila Satakunnan ELY-keskuksesta.

Merkittävimmät tuetut toimialat ohjelmakaudella ovat olleet elintarvikkeiden ja metallien jalostus. Alkuvuonna 2018 tukea myönnettiin mm. leipomolaajennukseen sekä konepajojen tuotannon tehostamiseen robotiikan avulla.

Leader-ryhmien myöntämät hanke- ja yritystuet

Viiden Satakunnan alueella toimivan Leader-ryhmän kautta rahoitettiin tammi-huhtikuussa 31 yhteisöjen ja yhdistysten hanketta. Näille myönnettiin tukea yhteensä noin 1,48 miljoonaa euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yli 2,35 miljoonaa euroa (ks. liite 1).

Neljä rahoitetuista hankkeista ovat Leader-ryhmien teemahankekokonaisuuksia, joiden kautta rahoitusta myönnettiin yhteensä 25 alahankkeeseen eli yhteisöjen pienempiin investointi- ja kehittämistoimiin. 

Vuonna 2017 Leader-ryhmien kautta rahoitusta saivat yhteensä 119 yhteisöjen ja yhdistysten hanketta. Yleishyödyllisissä Leader-hankkeissa omarahoitusosuutta on mahdollista kattaa talkootyöllä.

Tammi-huhtikuussa 2018 Leader-tukea myönnettiin 16 mikroyrityksen investointeihin ja kehittämistoimiin. Tukea myönnettiin yhteensä noin 182 000 euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä yli 728 000 euroa. Tukea saaneet maaseudun mikroyritykset toimivat useilla toimialoilla. Tukipäätöksen saivat alkuvuonna mm. golfpalveluiden sekä pesulapalveluiden kehittäminen, metalliyritysten kone- ja laitehankinnat sekä viskitislaamo (ks. liite 2).

Vuonna 2017 yhteensä 65 yritysten hanketta sai tukea Leader-ryhmien kautta. Leader-ryhmien kautta rahoitettavista hankkeista päättää Leader-ryhmän hallitus. Viranomaispäätöksen tekee ELY-keskus. Rahoituskatsauksessa ovat mukana viranomaispäätöksen saaneet hankkeet.

Aurinkoenergia kiinnostaa maatiloilla

Tammi-huhtikuussa 2018 Satakunnan ELY-keskus myönsi maatalouden rakennetukia 57 investointiin (ks. liite 3). Avustuksena myönnettiin noin 3,4 milj.euroa ja korkotukilainana 3,7 milj.euroa. Tuettujen investointien kokonaiskustannukset olivat yhteensä yli 9,6 miljoonaa euroa. Päätöksen saaneiden lisäksi vireillä on 55 investointitukihakemusta.

Lukumääräisesti eniten tukea myönnettiin pellon salaojitukseen. Euromääräisesti isoimmat investoinnit tehtiin lypsy- ja nautakarjatalouteen. Maatilat investoivat nykypäivänä paljon myös uusiutuvaan energiaan.

– Erityisesti aurinkoenergiainvestointien määrä kasvaa. Kiinnostus sitä kohtaan on selkeästi lisääntynyt, kertoo maatilarahoitusasiantuntija Katriina Rosvall Satakunnan ELY-keskuksesta.

Ohjelmakauden alusta lähtien maatalouden rakennetukia on myönnetty yhteensä 368 investointiin ja 74 tilanpidon aloittamiseen, avustuksena hieman noin 23,5 milj.euroa ja korkotukilainana vajaa 37 milj.euroa. Tuettujen investointien kokonaiskustannukset ovat hieman yli 65 milj.euroa.

Alkuvuonna 2018 nuoren viljelijän aloitustukia myönnettiin 6 tilanpidon aloittamiseen, avustuksena 135 000 euroa ja korkotukilainana noin 1,1 milj.euroa. Vuonna 2017 nuoren viljelijän aloitustukia myönnettiin yhteensä 29.

Satakunnan ELY-keskus myöntää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 mukaista EU:n maaseuturahaston tukea yrityksille, kehittämishankkeille sekä maatilainvestointeihin ja tilanpidon aloittamiseen. Maaseuturahaston yritys- ja hanketukia myöntävät lisäksi Leader-ryhmät. Meneillään olevan ohjelmakauden haut käynnistyivät keväällä 2015.

Satakunnan ELY-keskus tekee viranomaispäätökset 4 Leader-ryhmän (Ravakka, Karhuseutu, Pyhäjärviseutu ja Pohjois-Satakunta) hankkeisiin. 1 ryhmän (Joutsenten reitti) viranomaispäätökset tekee Pirkanmaan ELY-keskus.

 

Liitteet:

 

Lisätietoja antavat:

Maaseutuohjelma, hanke- ja yritystuet:
Timo Pukkila, maaseudun kehittämisen asiantuntija
[email protected] / 0295 022 115

Leader-tuet:
Leader Karhuseutu: Salme Pihlajamaa [email protected] / 050 592 6022
Leader Ravakka: Ulla Kallio [email protected] / 0440344345
Leader Pyhäjärviseutu: Elina Haavisto [email protected] / 044 534 2992
Leader Pohjois-Satakunta: Juha Vanhapaasto [email protected] / 050 589 6269
Leader Joutsenten reitti: Petri Rinne [email protected] / 040 555 3232

Maatilainvestoinnit:
Katriina Rosvall, maatilarahoitusasiantuntija
katriina.rosvall@ely‐keskus.fi / 0295 022 076

Esimerkkihanke maatalouden investoinneista:

Luomukarjatilan aurinkosähköjärjestelmä
Ulvilalainen Tenhon tila hankki vuonna 2017 reilu 15 kW:n aurinkosähköjärjestelmän. Järjestelmän tuotto on yllättänyt positiivisesti. Tilateurastamorakennuksen katolle sijoitettu järjestelmä tuottaa sähköä hyvin myös pilvisempinä päivinä. Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Juha Tenho / 0440 121314.

 


Alueellista tietoa