Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Saimaan tulva jaetulle yhdeksännelle tilalle (Kaakkois-Suomi)

Juoksutus 900 m³/s jatkuu, pieni vähennys viikolla 20

Saimaan lisäjuoksutusta jatketaan tasolla 900 m³/s heinäkuuhun saakka. Juoksutusta joudutaan kuitenkin vähentämään noin tasolle 350-450 m³/s osaksi vuorokautta lauantaina 19.5 ja sunnuntaina 20.5. Vähennyksen syy on Svetogorskin vesivoimalaitoksen välpän huoltotöiden toteuttaminen ja siihen liittyvän sukellustyön turvallisuuden varmistaminen. Samaan aikaan aloitetaan myös Imatran voimalaitoksen 6-koneen huoltotyö ja tehdään työpadon rakentamiseen liittyvät sukellustyöt. Juoksutuksen viikkokeskiarvo on viikolla 20 tarpeellisten juoksutusvähennysten johdosta noin 800 m³/s.

Saimaan pinta nousee juoksutuksista huolimatta

Saimaan vedenkorkeus nousee keskimääräisissä sääoloissa nykyisestä korkeudesta vielä noin 20 cm kesäkuun puoliväliin mennessä, noin tasolle NN+ 76.50 m. Vedenkorkeus nousee muutaman senttimetrin yli Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaisen normaalivyöhykkeen ylärajan ylimmän korkeuden. Vastaava korkeus on kuitenkin toteutunut viime vuosina toistuvasti, esimerkiksi vuosina 2012 ja 2009, joten toteutuvan vedenkorkeuden ei pitäisi aiheuttaa yllätyksiä.  

Lisäjuoksutukset pitänevät Saimaan pinnan lähellä normaalirajaa

Saimaan vedenkorkeus olisi noussut ilman marraskuusta 2017 alkaen toteutettuja lisäjuoksutuksia noin 30 cm korkeammalle. Kesäkuun huippukorkeus olisi keskimääräisten sääolojen vallitessa noin tasolla NN+ 76.80 m. Paikkatietojen perusteella noin kahdelle sadalle (200) vapaa-ajan rakennukselle olisi aiheutunut tästä ongelmia Ala-Saimaalla (Saimaan alue Savonlinnan saakka). Asuinrakennuksia olisi joutunut tulvaveden vaikutuspiiriin puolen kymmentä. Korkeampi vedenkorkeus olisi aiheuttanut myös huomattavasti viime vuosina koettua suurempia ongelmia mm. yhdyskuntien jätevesitekniikalle, liikkumiselle yksityisteillä sekä yksittäisille  teollisuuslaitoksille. Myös maatalouden harjoittamiselle ranta-alueiden lähellä olisi tullut vaikeuksia. Vedenkorkeudet (toteutunut ylin vedenkorkeus ja ylin vedenkorkeus ilman lisäjuoksutuksia) ovat keskimääräisiä sääoloja vastaavan ennusteen mukaan hyvin lähelle vastaavat kuin vuonna 2012.

Vedenkorkeuden noususta ei aiheudu suuria vaikeuksia

Nyt toteutuvalla vedenkorkeudella (noin NN+ 76.50 m) aiheutuu jonkinlaisia käytännön ongelmia muutamalle kymmenelle vapaa-ajan asunnolle, mutta niiden merkitys on kokonaisuuden ja yleensä rakennuksen omistajankin kannalta vähäinen. Myös jätevesitekniikan toiminnan turvaaminen vaatii paikoin toimenpiteitä, mutta vesilaitokset ovat aiempien tapausten kautta löytäneet niihin toimintaratkaisut.

Lisäjuoksutuksilla voidaan vahinkoja välttää

Tulvatilanne toteutuu nyt toisen kerran näin suurena 2010-luvulla. Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntö toimii tämän suuruisilla vesimäärillä hyvin. Lisäjuoksutuksilla voidaan vaikuttaa vedenkorkeuteen juuri siinä määrin, että vahinkoja ei paljonkaan aiheudu.  Pitkä lisäjuoksutusaika on mahdollistanut juoksutusten maksimimäärän pitämisen 900 m³/s:ssa, jonka suuruinen luonnontilainen maksimipurkautuminenkin olisi ollut. Tämä on huomion arvoinen asia Vuoksen varren rantojen käytön kannalta.

Tämä tulva ei vielä Saimaan 'mitalisijoilla'

Nyt toteutuva tulva kuten myös vuoden 2012 tulva sijoittuvat jaetulle yhdeksännelle tilalle Saimaan tulvien kilpailussa vuodesta 1847 lähtien. Alla taulukko suurimmista Saimaan tulvista, jotka on tehty vertailukelpoisiksi laskemalla luonnontilainen (ilman lisäjuoksutuksia) vedenkorkeushuippu kaikissa tapauksissa. Mitalisijasta jäädään kuitenkin ainoastaan noin 10 cm. Oikein runsaat sateet kesäkuussa ja heinäkuussa voisivat aiheuttaa sen, että nyt tänä vuonna toteutuva tulva olisi peräti kolmanneksi suurin tulva 1800-luvun puolivälistä lähtien.

Luonnolliset tulvakorkeushuiput

Vuosi                Tulvakorkeus

1899 NN+ 77.65 m
1924 NN+ 77.44 m
1900 NN+ 76.91 m
1879 NN+ 76.91 m
1955 NN+ 76.88 m laskennallinen
1974 NN+ 76.88 m  laskennallinen
1982 NN+ 76.87 m laskennallinen
1981 NN+ 76.85 m laskennallinen
2012 ja 2018 NN+ 76.81 m laskennallinen arvio
1962 NN+ 76.78 m laskennallinen
1988 NN+ 76.72 m laskennallinen

                   

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Jukka Höytämö
P. 0295 029 235
S-posti: [email protected]

 


Alueellista tietoa