Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Pyhänselkä-Nuojua voimajohtohankkeen YVA-selostus nähtäville, yleisötilaisuus Utajärvellä 16.5.2018 (Pohjois-Pohjanmaa)

Fingrid Oyj suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välistä voimajohtoyhteyttä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 10.5.–29.6.2018 Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/pyhanselkanuojuavoimajohtoyva.

Yleisötilaisuus keskiviikkona 16.5.2018

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 16.5.2018 klo 18 alkaen (kahvitarjoilu klo 17.30 alk.) Utajärven kunnan Utajärven koulun auditoriossa osoitteessa Laitilantie 8, Utajärvi. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Fingrid Oyj) ja YVA-konsultin (FCG) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Kannanotot ELY-keskukselle 29.6.2018 mennessä

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 29.6.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään 29.6.2018. Perusteltu päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä hankkeen verkkosivulla.

Tarkasteltava voimajohtoreitti jakaantuu kolmeen reittiosuuteen

Pyhänselän ja Kapustasuon välillä osuudella A voimajohtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, näiden itäpuolelle. Reittiosuuden pituus on noin seitsemän kilometriä.

Kapustasuon ja Nuojuan sähköaseman välinen reittiosuus B sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon Pyhänkoski-Nuojua rinnalle. Tällä osuudella tarkastellaan kahta vaihtoehtoista reittiä B1 ja B2. Vaihtoehto B1 sijoittuu nykyisen voimajohdon itäpuolelle ja B2 nykyisen voimajohdon länsipuolelle. Molempien reittiosuuksien pituus on noin 37 kilometriä.

Nuojuan läheisyydessä Askolanniemellä reittiosuuden B loppuosa ennen sähköasemalle saapumista on merkitty niin sanottuna selvitysalueena, jonka johtojärjestelyt tarkentuvat yleissuunnitteluvaiheessa. Selvitysalueella nykyisen voimajohdon johtoalueeseen yhtyy Petäjävesi-Nuojua 220 kilovoltin voimajohto. Selvitysalueen pituus on noin 800 metriä.

Lisäksi nykyinen noin kahden kilometrin pituinen voimajohtoliityntä (osuus C) Utasen sähköasemalle korvataan uudella liitynnällä. Nykyisen 2x220 kilovoltin voimajohdon pohjoispuolelle rakennetaan uusi 2x110 kilovoltin voimajohto hyödyntäen nykyistä johtoaluetta. Rakentamisen jälkeen nykyiset voimajohtorakenteet puretaan ja tarpeettomaksi jäävästä johtoalueen osasta luovutaan. Reittiosuuden pituus on noin 2,2 kilometriä.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, [email protected]

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Fingrid Oyj, Satu Vuorikoski, puh. 030 395 5195 [email protected]

YVA-konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Marja Nuottajärvi, puh. 044 704 6203, [email protected]


Alueellista tietoa