Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Pyhänselkä-Keminmaan voimajohtohankkeen YVA-selostus nähtäville (Pohjois-Pohjanmaa)

Fingrid Oyj suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välistä 400 + 110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä. Voimajohtoreitti sijoittuu Muhoksen kunnan, Oulun kaupungin, Iin, Simon ja Keminmaan kuntien alueille. Johtoreitin kokonaispituus on noin 153 km.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 1.10.-30.11.2018 edellä mainittujen kuntien virastoissa ja kirjastoissa sekä Oulun kaupungin Oulu 10 -palvelupisteissä (Torikatu, Oulu ja Yli-Ii) sekä sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/pyhanselkakeminmaavoimajohtoyva.

Projekti on nimetty EU-komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden (Projects of Common Interest, PCI) listalle 23.11.2017. Hankkeen PCI-numero ja nimi on "4.10.2 Internal line between Keminmaa and Pyhänselkä (FI)". PCI-menettelyyn liittyvä julkinen kuuleminen toteutetaan osana käynnistyvää hankkeen arviointiselostusvaiheen kuulemista.

Yleisötilaisuudet Ylikiimingissä, Keminmaassa ja Yli-Iissä

Yleisötilaisuuksissa asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Fingrid Oyj) ja YVA-konsultin (Sito Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Maanantai 5.11.2018 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen)
Ylikiiminki, Vesalan koulu, Valpastie 11

Tiistai 6.11.2018 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen)
Keminmaa, Koulukeskus, Rovaniementie 31

Keskiviikko 7.11.2018 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen)
Yli-Ii, Kierikkikeskus, Pahkalantie 447A

Kannanottojen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 30.11.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään 30.1.2018.  Perusteltu päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville edellä mainitulle internetsivulle.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Liisa Kantola, puh. 0295 038 340 (ei tavoitettavissa maanantaina 1.10.) ja Tuukka Pahtamaa, puh. 0295038394, [email protected]

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Fingrid Oyj, projektipäällikkö Mika Penttilä, puh. 030 395 5000, [email protected]

YVA-konsulttina toimii Sito Oy, projektipäällikkö Lauri Erävuori, puh. 020 747 6000, [email protected]


Alueellista tietoa