Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Pirkanmaalla on tarkistettu Valkeakosken ja Akaan pohjavesialueiden rajat ja luokat (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla on rajattu ja luokiteltu uudelleen pohjavesialueet Valkeakosken ja Akaan kaupunkien alueilla. Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on osa valtakunnallista hanketta, jossa käydään läpi kaikki Pirkanmaan pohjavesialueet kunta kerrallaan. Kuuleminen Valkeakosken ja Akaan pohjavesialueista alkaa 21.11. ja kestää 21.12.2018 saakka.

Kuulemisen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoa pohjavesistä ja niiden merkityksestä yhdyskuntien vedenhankinnalle sekä saada lisätietoa alueellisesta hydrogeologiasta. Pohjavesialueiden rajauksilla on tarkoitus suojella maaperässä olevaa pohjavettä vedenhankintaa varten turvaamalla pohjaveden laatu ja määrä. Sen lisäksi pohjavesialueilla turvataan pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyminen. Pohjavesialueen rajat perustuvat hydrogeologisiin tietoihin eli esimerkiksi maa- ja kallioperän ominaisuuksiin ja pohjaveden virtaussuuntiin. Pohjavesialueiden luokitus perustuu veden-hankintakäyttöön ja pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyvyyteen. Tausta-aineistona käytetään kaikkia vanhoja tutkimuksia pohjavesialueilta.

Valkeakoskella on tulossa yksi pohjavesialueiden rajausmuutos, ja Päivölän pohjavesialue poistuu luokituksesta. Rajausmuutoksen myötä Nikkarinhanko-Liuttula A ja B alueiden välinen raja siirtyy noin 250 metriä luoteeseen. Akaassa on tulossa yksi pohjavesialueiden rajausmuutos. Rajausmuutoksen myötä Kylmäkoski A ja B alueiden välinen raja siirtyy noin 400 metriä itään.

Valkeakosken ja Akaan kaupunkien pohjavesialueiden kuuleminen on 21.11.2018-21.12.2018. Kuulemisen aikana kansalaisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä sekä uutta hydrogeologista tietoa pohjavesialueilta. Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä Valkeakosken kaupungintalon ilmoitustaululla osoitteessa Sääksmäentie 2 ja Akaan kaupungintalon ilmoitustaululla osoitteessa Myllytie 3.

Kuulemisasiakirjat löytyvät sähköisinä osoitteessa www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Pirkanmaan ELY-keskus. Internet-sivuilla on nähtävillä myös kartat muutoksista.

Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan joko postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere tai sähköisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi 21.12.2018 16:15 mennessä.

Nähtävilläolon jälkeen ELY-keskus kokoaa kansalaisilta ja lausunnoista saadun palautteen. Palaut-teen perusteella tehdään tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin. Tämän jälkeen pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus

  • ylitarkastaja Annukka Galkin (annukka.galkin(at)ely-keskus.fi tai puh.029 503 6323)

Alueellista tietoa