Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Mt 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantamisen suunnitelmat esillä yleisötilaisuudessa 5.6.2018 (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa maantiellä 185 sijaitsevien Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantamisesta. Suunnittelu on käynnistynyt loppuvuodesta 2017 ja se on nyt edennyt vaiheeseen, jossa tiesuunnitelmaluonnosta ja suunnitelmasta laadittua tietomallia esitellään yleisölle tiistaina 5.6.2018 kello 17–19 Turun aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa Artukaisissa (Artukaistentie 13). Tilaisuudessa kerätään palautetta suunnitelmaratkaisuista ennen suunnitelmien viimeistelyä.

Tiesuunnitelman sisältö

Pernon ja Ihalan eritasoliittymien ramppien mitoitus ei vastaa enää nykyisiä liikennemääriä. Maantien 185 liikennemäärä on 11 600–14 300 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on n. 900 ajoneuvoa. Liikenteen odotetaan kasvavan merkittävästi jo lähivuosina mm. telakka-alueen toimintojen edelleen laajentuessa. Lisäksi Ihalan eritasoliittymästä puuttuvat rampit Naantalin suuntaan.

Eritasoliittymien toimivuuden parantamiseksi olemassa olevat rampit suunnitellaan nykyisten mitoitusohjeiden mukaisiksi ja Ihalan eritasoliittymä täydennetään Naantalin suunnan rampeilla. Pernon eritasoliittymän ramppien yläpäät varustetaan liikennevaloilla, joilla estetään ramppien jonojen ulottuminen Naantalintielle. Lisäksi Upalingontien ja Ihalan eritasoliittymän väliselle tieosuudelle on suunniteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä meluntorjuntaa.

Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Suunnittelukonsulttina toimii Sweco Ympäristö Oy.

Jatkotoimenpiteet ja toteutusaikataulu

Tiesuunnitelma valmistuu elo-syyskuussa 2018. Sen jälkeen Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnistää tiesuunnitelman maantielain mukaisen käsittelyn, jossa tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Tiesuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville Turun kaupungissa. Nähtävillä olosta tullaan kuuluttamaan lehdissä. Käsittelyn jälkeen ELY-keskus tekee tiesuunnitelmasta hyväksymisesityksen Liikennevirastolle.

Samanaikaisesti tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn kanssa käynnistetään hankkeen rakennussuunnitelman laatiminen. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa keväällä 2019. Valtion lisätalousarviossa 1/2018 on hankkeen toteuttamiseen osoitettu rahoitusta 3,4 M€, lisäksi hankkeeseen kuuluvien katujen kustannuksiin osallistuu Turun kaupunki.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Vesa Virtanen, p. 040 583 2078

- Sweco Ympäristö Oy: pääsuunnittelija Juha Vahvelainen, p. 044 981 8072

- Lisätietoa myös hankesivulla


Alueellista tietoa