Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - THL antoi asiantuntija-arvion MTBE-pitoisuuksista (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut asiantuntija-arvion kaivoveden MTBE-pitoisuuksista: "Jos kaivoveden MTBE-pitoisuus on 0,0075 mg/l tai pienempi, on vesi talousvedeksi kelpaavaa eikä siitä aiheudu terveysriskiä". THL toteaa lisäksi, että terveyshaittaa aiheuttavassa pitoisuudessa on suuri, vähintään 20.000-kertainen, turvamarginaali. MTBE:n haju- ja makukynnyksenä pidetään yleisesti 0,01 mg/l tasolla olevaa pitoisuutta. THL:n arviota kaivovesien turvallisesta MTBE-pitoisuusrajasta voidaan pitää ohjearvona myös muille vesille.  

Vesinäytteiden ottoa on jatkettu viikolla 23 Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista, kaivoista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Kaikki nyt mitatut Sarkaveden tulokset ovat hyvin alhaisia, selvästi alle 0,0075 mg/l.

Vuohijärven näytteenotto viivästyi kovan tuulen takia eivätkä tutkimustulokset ole vielä tämän viikon osalta valmistuneet. Viime viikolla järven pintakerroksen MTBE-pitoisuudet olivat alle 0,0075 mg/l. Vuohijärven pohjoisosan syvänteissä Torviselällä ja Hillosenselällä alusveden pitoisuudet olivat tasolla 0,01 – 0,02 mg/l. Järvien vesi on kesällä lämpötilakerrostunutta, joten MTBE:n nousu syvänteistä järven pintakerroksiin on hyvin epätodennäköistä.

Vaikka onnettomuuspaikan lähellä olevassa patoaltaassa ja sen läheisessä Kärmelammessa pitoisuudet ovat alentuneet usean viikon ajan, ne ovat silti selvästi yli 0,0075 mg/l. Pitoisuuksien alenemiseen vaikuttaa veden puhdistaminen ilmastamalla sekä lämmin aurinkoinen ja tuulinen sää. Ojantauksenlammessa pitoisuudet ovat viime viikosta hieman nousseet ja Pajulammessa pysyneet samalla tasolla, molemmissa pitoisuudet ovat myös selvästi yli 0,0075 mg/l.

Seuraavan kerran näytteitä otetaan ensi maanantaina 11.6.2018 ja tuloksista tiedotetaan loppuviikosta. Näytteenottopisteiden sijainnit ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni) löytyvällä kartalla. Karttaa päivitetään, kun uusia tuloksia saadaan.

Vedenkäyttösuositukset pysyivät samoina

Vedenkäyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä ei suositella seuraavilla alueilla:

  • Pajulampi
  • Sarkaveden itäranta (noin kilometrin matkalla Pajulammen purkuojien läheisyydessä)
  • Vuohijärvi Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella eikä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti yli kymmenen metrin syvyydestä

Vuohijärven pintavettä (syvyys 0-10 m) voi käyttää pesu- ja löylyvetenä, mutta käyttöä talousvetenä ei edelleenkään suositella.

Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat niin pieniä, että vedessä voi uida ja sitä voi käyttää kasvien kasteluun, jos vesi ei haise. Pajulammessa ja sen yläpuolisissa lammissa uimista ei suositella.

Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (http://www.vrgroup.fi/kinni).

Sarkaveden ja Vuohijärven kaloja voi syödä. Tällä hetkellä todetut MTBE-pitoisuudet eivät aiheuta terveyshaittoja.

Kaivovesien pitoisuuksia on mitattu Sarkaveden rantatonttien kaivoista. Tuloksista on ilmoitettu suoraan tonttien omistajille tai haltijoille. Käyttösuositusalueilla (Sarkaveden eteläosa; Vuohijärvi Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella; Kinansaaren itäpuoli Penttiniemeen asti) kaivovettä suositellaan käytettäväksi vasta, kun tuloksista on ilmoitettu tai suositus muulla tavoin purettu. Kaivovesien pitoisuusmittauksia jatketaan Vuohijärven rantatonteilla. Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, voi havainnosta ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse ([email protected]) tai tekstiviestillä (044 518 2898).

Mitään vettä ei tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy. Myöskään kaloja ei pidä syödä, jos niissä on poikkeuksellinen haju.

Talousveden jakelu ennallaan

Talousvettä voi hakea seuraavista paikoista mainittuina kellonaikoina:

  1. Pajulampi: Mouhuntie 647, päivittäin klo 16-18
  2. Kuvala: Kuvalanranta 5, klo 18-19, viikonloppu 11-12
  3. Voikoski: Virrasalmentie 1988, klo 17-19, viikonloppuisin 14-16
  4. Orilampi: Voikoskentie 198 (Kouvola), päivittäin klo 8-16

Ennuste

Suomen ympäristökeskus (Syke) on mallintanut MTBE:n leviämistä järvissä. Ennusteiden perusteella sekä Sarkaveden että Vuohijärven vesi palautuisi käyttökelpoiseksi kesän aikana. Todelliseen pitoisuuskehitykseen vaikuttaa keskeisesti sääolosuhteet, erityisesti sateiden määrä. Lisäksi järvien ja lampien pintakerroksissa MTBE:n määrä vähenee sen haihtuessa ja hajotessa auringonvalon vaikutuksesta.

Taustaa

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7.4., kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Lisätietoja:

VR:

VR:n palvelunumero 0203 32030 (ma-pe 8-18, la-su + juhlapyhät 10-14)

Etelä-Savon alue (Mäntyharju):

Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi

Terveystarkastaja Sanna Toivanen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4707, sanna.toivanen(at)mikkeli.fi (talous/kaivovesi)

Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi

Kaakkois-Suomen alue (Vuohijärvi):

Hydrobiologi Jouni Törrönen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Vuohijärveä koskevat kyselyt), p. 0295 029 296, jouni.torronen(at)ely-keskus.fi

Ympäristösuunnittelija Kati Halonen, Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut, p. 020 615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi

Ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen, Kouvolan ympäristöpalvelut, p. 020 615 8005, piritta.lehtonen(at)kouvola.fi (talous-/kaivovesi)


Alueellista tietoa