Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Liunan kalatien rakentamismahdollisuuksia ja tarpeellisuutta selvitetään (Etelä-Savo)

Joroisten kunta, Savon Voima Oyj, ELY-keskus sekä vesialueen omistajista koostuva projektiryhmä selvittää Joroisten Liunankosken kalatien rakentamismahdollisuuksia. Hankkeen vetäjänä on Joroisten kunta ja päärahoittajana Pohjois-Savon ELY-keskus. Suunnitelman laatii oululainen vesirakentamiseen erikoistunut konsultti, EcoRiver Oy.

- Liunankosken kalatiesuunnittelun tavoitteeksi on asetettu kahden eri kalatievaihtoehdon suunnittelu ja kustannusten arviointi. Hankkeessa haetaan ensisijaisesti mahdollisimman luonnonmukaista kalatieratkaisua, kertoo tekninen johtaja Petri Miettinen Joroisten kunnasta.

Kalatien rakentamista selvittelevässä hankkeessa pyritään huomioimaan koskeen liittyvät näkökohdat mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti, yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Joroisten kunnan ympäristösihteeri Jani Huttunen korostaa, että kalatien rakentamismahdollisuudet ja tarpeellisuus halutaan selvittää kunnolla sen sijaan, että tehtäisiin hätiköityjä liikkeitä, jotka voisivat pahimmillaan johtaa toimimattomiin ratkaisuihin ja turhiin kustannuksiin.

Liunan voimalaitos rakennettiin 1920-luvulla. Tämä johti koskialueiden vähenemiseen Liunankosken läheisyydessä ja kalojen vaelluksen estymiseen Joroisvirranreitillä, erityisesti Suihkolanjoen ja Huutokosken lisääntymisalueiden sekä Saimaan syönnösalueen välillä. Olosuhteet ovat näistä muuttuneet ja asioita onkin hyvä tarkastella nykytilanteen valossa.
- Vaelluskalakannoilla menee tällä hetkellä heikosti. Luontainen lisääntyminen ja elinkierron elvyttäminen edellyttävät koskialueiden ennallistamista sekä voimalaitos- ja myllypatojen ohittamista kalatieratkaisuilla, kertoo kalastusbiologi Teemu Hentinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Myös Luonnonvarakeskus selvittää Liunan kalatien tarpeellisuutta

Samaan aikaan toisessa, Luonnonvarakeskuksen hankkeessa selvitetään mahdollisen kalatien merkitystä ja rakentamisella saavutettavia luonnontaloudellisia, erityisesti vaelluskalojen luonnonkierron hyötyjä Liunankoskella ja laajemminkin koko Vuoksen vesistössä.

Kun molemmat hankkeet valmistuvat vuonna 2019, tiedetään hankkeen kokonaishyödyt ja kustannukset. Päätöksiä kalatien rakentamiseksi tehdään vasta sen jälkeen.

Lisätietoja:
Petri Miettinen, Joroisten kunta, p. 040 661 4342, petri.miettinen(at)joroinen.fi
Teemu Hentinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, p. 0295 024 037 teemu.hentinen(at)ely-keskus.fi
Juha Räsänen, Savon Voima Oyj, kunnossapitopäällikkö. p. 044 723 7181, juha.räsänen(at)savonvoima.fi
Mimma Kuurakka, Savon Voima Oyj asiantuntija, ympäristö p. 044 723 7206, mimma.kuurakka(at)savonvoima.fi


Alueellista tietoa