Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Kerro kokemuksesi ja auta kehittämään liikkumisen turvallisuutta Tuusniemellä (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Tuusniemen kunta ovat yhdessä käynnistäneet Tuusniemen liikenneturvallisuussuunnitelman päivittämisen. Hankkeen tavoitteena on luoda suuntaviivat turvallisen liikkumisympäristön kehittämiseksi.

Yhtenä keskeisimpänä lähtökohtana suunnitelman laatimisessa ovat asukkaiden sekä Tuusniemellä asioivien mielipiteet ja kokemukset, joita kartoitetaan 28.5. avatun verkkokyselyn avulla. Kyselyyn voi vastata 27.6.2018 asti.

Liikenneympäristöä parannetaan ketterin toimenpitein

Suunnitelman tavoitteena on laatia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma turvallisen liikkumisen edistämiseksi Tuusniemen kunnan alueella.

Suunnitelmassa laaditaan analyysi liikenneturvallisuuden nykytilanteesta ja päivitetään edellinen, vuonna 2011 valmistunut liikenneturvallisuussuunnitelma. Nyt tehtävässä päivityksessä nostetaan esiin jo aiemmin todettuja, mutta toteuttamatta jääneitä toimenpiteitä sekä haetaan uusia ja tarpeellisia keinoja liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Toimenpiteiden valinnassa painotetaan sellaisia infrastruktuurin toimenpiteitä, jotka tukevat turvallista liikkumista. Toimenpiteiden määrittelyssä painoarvo on erityisesti pienissä ja helposti toteutettavissa investoinneissa.

Liikenneturvallisuussuunnitelma asettaa suuntaviivat tienpitoviranomaisille ja auttaa keskittämään resurssit liikenneturvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.

Kuntalaisilla mahdollisuus osallistua suunnitteluun

Tuusniemen asukkaiden ja kunnassa asioivien mielipiteet ja kokemukset muodostavat tärkeän lähtökohdan suunnitelman laatimisessa. Liikenneturvallisuuden ja liikkumisen haasteita kartoitetaan verkkokyselyn avulla.

Kyselyn kautta on mahdollisuus tuoda suunnittelijoiden tietoon ne liikenteen paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta lukuisten "läheltä piti" -tilanteiden takia tai esimerkiksi liikkujien tarkkaamattomuuden tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi. Kyselyn tavoitteena on saada esiin erityisesti sellaisia vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista.

Kyselyyn voi vastata 28.5. - 27.6.2018 osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/4425.

Linkki kyselyyn tulee myös Tuusniemen kunnan internetsivuille www.tuusniemi.fi.

Suunnitelman laatijat ja aikataulu

Suunnitelman tilaajina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Tuusniemen kunta. Suunnitelman laatii Ramboll Finland Oy.

Suunnittelutyö on käynnistynyt toukokuussa 2018 ja valmistuu marraskuussa 2018.

Lisätietoja:
Tuusniemen kunta:
Mika Karvonen
puh. 044 7209 048, mika.karvonen(at)tuusniemi.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus:
Kyllikki Komulainen
puh. 02 950 26 729, kyllikki.komulainen(at)ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy:
Pilvi Lesch
puh. 040 718 0607, pilvi.lesch(at)ramboll


Alueellista tietoa