Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin vuonna 2017 lähes 71 miljoonaa euroa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta kanavoitui rahoitusta Hämeen maakuntiin vuonna 2017 kaikkiaan lähes 71 miljoonaa euroa. Rahoituksella edistettiin yritysten kasvua, parannettiin työllisyyttä ja edistettiin maatilojen ja maaseudun kehittämistä ja ympäristön tilan paranemista. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen vuoden 2017 rahoituskatsauksesta.

Työllisyysmäärärahoja oli käytössä edellisvuotta enemmän. Sekä tukityöllistämisen että työvoimakoulutuksen taso kasvoi edellisvuodesta. Työvoimapoliittisissa palveluissa aloitti vuonna 2017 kaikkiaan runsaat 22 800 henkilöä. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu. Hämeen ELY-keskusalueen kunnissa oli vuonna 2017 kuukaudessa keskimäärin 21 600 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 2 300 vähemmän (-10 %) kuin vuotta aiemmin. Työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä vuonna 2017 kuukaudessa keskimäärin 55 prosenttia. Myös uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta.

Yritysrahoituksesta suuri osa kohdistui pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. ESR-hankkeita rahoitettiin vuoden aikana yhteensä 22 ja ne painottuivat työllisyyden edistämiseen ja koulutuksen laadun parantamiseen.

Maatalouden heikentynyt taloudellinen tilanne ja viime vuoden heikko kasvukausi ovat vaikuttaneet vuonna 2017 maatalouden investointihalukkuuteen Hämeen ELY-keskuksen alueella. Erityisesti isoihin lypsykarja- ja kotieläininvestointeihin on myönnetty vähemmän tukea kuin edellisenä vuonna. Sateisen kesän johdosta loppuvuodesta oli havaittavissa kysynnän lisääntymistä salaojitusinvestoinneissa. Maaseutuohjelmasta rahoitettiin sekä yrityksiä että kehittämishankkeita.

Ympäristörahoituksella avustettiin mm. vesistö- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelua ja toteutumista ja haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontaa, vesihuollon edistämistä ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa. METSO-ohjelman rahaa käytettiin luonnonsuojelutarkoituksiin tehtyjen kauppahintojen maksuun ja yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisesta maksettuihin rauhoituskorvauksiin.

 

Lisätietoja: Hämeen ELY-keskus

Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 206
Johtaja, Elinkeino, työvoima ja osaaminen, Jarmo Paukku, puh. 0295 025 083
Yritysrahoitus ja hankerahoitus ESR: Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, 0295 025 151
Maatilojen kehittäminen: Yksikön päällikkö Kari Kivikko, puh. 0295 025 060
Maaseudun kehittäminen: Kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, puh. 0295 025 065
Maaseudun kehittäminen, yritysrahoitus: Rahoitusasiantuntija Kari Palvaila puh. 0295 025 082
Ympäristö: Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola, puh. 0295 025 245

Tiedotus: Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159
 


Alueellista tietoa