Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maaseudun kehittämishankkeita tuettu vuonna 2017 (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on myöntänyt v. 2017 tukea maaseudun kehittämishankkeille yhteensä 1,1 m€. Tuettuja hankkeita on kymmenen kappaletta. Keskeisimmät tukikohteet ovat elintarvike- ja metsäala. Aiemmin tällä ohjelmakaudella (2014-2020) on rahoitettu kaikkiaan 30 maaseudun kehittämishanketta, joten maaseudun kehittäminen on päässyt täyteen vauhtiin.

Tuetut hankkeet (1.1.-30.6.2017) ovat seuraavat:

 1. DigiMetsä –koulutushanke
 • Suomen 4H-liitto ry
 1. Sukumetsät seuraavalle
 • Suomen metsäkeskus
 1. Käytäväharvennus: menetelmä nuorten männiköiden ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen
 • Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus
 1. Maistuvat kyläjuhlat
 • Pohjois-Karjalan Martat ry ja Maaseudun Sivistysliiton P-K:n aluejärjestö ry
 1. Riistatalouden uudet mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa
 • Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 1. Olutklusterin kehittämishanke
 • Luonnonvarakeskus ja ProAgria Pohjois-Karjala
 1. EuroMaito
 • Luonnonvarakeskus, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja ProAgria Pohjois-Savo ry
 1. Poveria auringosta –yritysryhmähanke
 • Karelia ammattikorkeakoulu
 1. Hyönteistuotannon esiselvitys
 • Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy) ja Luonnonvarakeskus

10. Mahdollisuuksia jatkojalostukseen

 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto ja Josek Oy


Aiemmin (2014-2016) rahoitetut hankkeet

Kuluvalla ohjelmakaudella (2014-2020) on voimassa olevan Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelman puitteissa rahoitettu kaikkiaan 30 hanketta, joille myönnetty tuki on yhteensä 5,2 m€. Kuntien ja muuta julkista rahoitusta kohdistuu hankkeisiin yhteensä 539.000 €.

Hankkeista 22 (73 %) on pelkästään Pohjois-Karjalaa koskevia ja kahdeksan (27 %) useamman maakunnan yhteisiä. Hankkeista 42 % kohdistuu elinkeinojen kehittämishankkeisiin (yhteistyö ja innovaatiot), 33 % kohdistuu koulutukseen ja tiedonvälitykseen ja 25 % maaseudun palvelujen ja kylien kehittämiseen.

 

Lisätietoja hankkeista Maaseutuviraston hankerekisteristä: https://tietopalvelu.mavi.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true

Edellä mainitut tiedot eivät sisällä Leader –hankkeita, joista viestitty erikseen: https://maakaista.fi/attachments/article/129/TIEDOTE%20kesäkuu%202017.pdf


Alueellista tietoa