Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maatalouden peltovalvontoja vauhdittaa uusi teknologia (Etelä-Savo)

Maataloustukien peltoalavalvonnat aloitettiin Etelä-Savossa juhannuksen jälkeen. Tänä kesänä peltovalvonnoissa on otettu käyttöön digitaaliset maastotallentimet. Havainnot peltolohkoilta voidaan tallentaa suoraan tietojärjestelmään.

Valvontakäynneillä tarkastetaan täyttyvätkö maataloustuen saamisen ehdot. Lisäksi valvonnan avulla varmistetaan viljelijätukien tasapuoliset perusteet koko maassa. Jokaiselta tilan peltolohkolta todetaan viljelykasvi, tukiehtojen noudattaminen ja kasvulohkojen pinta-alat. Tarvittaessa tehtävä pinta-alamittaus voidaan tehdä joko paikan päällä GPS-laitteella tai sähköisesti näytöltä.

Kaikki tarkastuskäynnin havainnot kirjataan Maaseutuviraston Tukisovellukseen. Digitaalisten maastotallentimien avulla havainnot voidaan jo pellolla tallentaa suoraan tietojärjestelmään. Tietojärjestelmä käsittelee viljelijätuet ja laskee maksettavan tuen määrän.

Maatalouden tuet maksetaan valvontojen valmistuttua

Etelä-Savossa tehdään kesän aikana noin 140 normaalia tilavalvontaa. Samalla tilakäynnillä pyritään valvomaan mahdollisimman monta tukea. Koko maassa ELY-keskukset valvovat noin 2 500 tilaa. Peltotukia hakeneista tiloista valvotaan vuosittain vähintään 5 %. Tarkastettavat tilat valitaan Maaseutuviraston määrittämillä otannoilla. Otantaperusteena käytetään satunnaisotantaa sekä painotettua otantaa, jolloin riskitekijät korostuvat.

Valvontojen on määrä valmistua marraskuun puoleenväliin mennessä. Viherryttämistukea hakeneilta tiloilta tarkistetaan tuotantokasvien monipuolisuus elokuun loppuun mennessä. Ympäristökorvausten talviaikaisten valvontojen tulee valmistua toukokuun puoliväliin, jotta ympäristökorvauksen loppuosa voidaan maksaa keväällä 2018. Merkittävä osa maatalouden tuista maksetaan valvontojen valmistuttua.

Viljelijälle toimitetaan yhteenveto, joka sisältää lohkokohtaisen listauksen valvonnan aikana tehdyistä havainnoista, pinta-alojen mittaustiedot, kartat peruslohkoista, joita on korjattu, sekä mahdolliset valvonnassa havaitut puutteet. Viljelijä voi hakea oikaisua valvonnan tulokseen sen jälkeen, kun kunta on lähettänyt tukipäätöksen.

Linkit:

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Ritva Vaittinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4101, ritva.vaittinen(at)ely-keskus.fi

Peltovalvojat hyödyntävät työssään uutta teknologiaa. Kuva: Etelä-Savon ELY-keskus


Alueellista tietoa