Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Järvelässä puhdistetaan vanhan huoltoaseman pilaama maaperä (Päijät-Häme)           

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Kärkölän Järvelässä Vanhatiellä sijaitsevan öljyllä pilaantuneen alueen puhdistamisesta. Alueella on ollut kauppa, jonka yhteydessä on ollut polttoaineiden jakeluasema (Esso/Kesoil) 1920-luvulta 1970-luvulle.  Maaperä on pilaantunut öljyllä ja bensiinillä entisellä säiliö- ja jakelualueella. Pilaantunutta maata on noin 600 kuutiometriä runsaan sadan neliömetrin alueella. Pilaantunut maaperä sijaitsee kiinteistöillä, joissa on nykyisin monitoimitalo ja hoitokoti. Osittain polttoaineen pilaama maa ulottuu myös Vanhatien alle.

Maaperän puhdistamisesta vastaa Öljyalan Palvelukeskus Oy:n tutkimus- ja kunnostushanke (ESKO-hanke), jossa kunnostetaan vanhoja öljypilaantumia. Kunnostuksen rahoittaa öljysuojarahasto. Maaperä puhdistetaan imemällä bensiinipitoista huokosilmaa maaperästä maanpinnalle ja käsittelemällä huokoskaasu aktiivihiilisuodatuksella. Tarvittaessa puhdistusta jatketaan kaivamalla loput pilaantuneet maat pois, ellei huokoskaasukäsittelyllä maaperää saada riittävän puhtaaksi. Menetelmää on käytetty yleisesti huoltoasemien maaperän puhdistuksessa. Alueen puhdistaminen alkaa loppukesällä. Puhdistus kestää arviolta runsaan vuoden verran.     

Pilaantunut maa tulee puhdistaa, jotta öljy ja bensiini eivät pääse leviämään ympäristössä sadevesien mukana tai aiheuta terveyshaittaa maata kaivettaessa tai siirrettäessä. Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, ettei pilaantuneen maan puhdistustyöstä aiheudu haittaa tai kohtuutonta rasitusta ympäristölle ja naapurustolle. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme 

 

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240

Tiedotus:

Viestintäsuunnittelija Jaakko Koivisto, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 201


Alueellista tietoa