Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys valmistunut (Pohjois-Karjala)

Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys on valmistunut. Työtä koordinoinut neuvotteluryhmä, jossa on alueen kuntien, viranomaisten, luonto-, vesiliikenne- ja kalatalousintressin sekä matkailun ja voimayhtiöiden edustus, kokoontui Joensuussa maanantaina 19.6. selvityksen loppuneuvotteluun. Padotus- ja juoksutusselvityksessä tarkasteltiin laajasti Pielisen juoksutussäännön muuttamisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Selvityksen tekeminen on edellytys Pielisen juoksuttamisluvan muutoksen hakemiselle.

Selvityksessä on tarkasteltu sellaista Pielisen juoksutusvaihtoehtoa, jolla pystyttäisiin rajoittamaan korkeista tai alhaisista vedenkorkeuksista Pielisellä aiheutuvaa suurta vahinkoa yleiselle edulle. Pielisen juoksutusta muutettaisiin vain poikkeuksellisemmissa vesitilanteissa, muuten juoksutus olisi luonnonmukaista.

Ehdotetulla juoksutusvaihtoehdolla Pielisen vähävetisten tilanteiden alhaisia vedenkorkeuksia loppukesällä ja syksyllä pystyttäisiin nostamaan enimmillään noin 20–25 cm muutoksen ollessa suurin lokakuussa. Tulvahuippuja voitaisiin leikata tyypillisesti 10–15 cm, suuremmilla tulvilla enemmänkin. Ehdotetun juoksutusvaihtoehdon toteutumisen myötä saatava muutos Pielisen vedenkorkeuksiin olisi melko pieni verrattuna varsinaisen säännöstelyn tuottamiin vedenkorkeusmuutoksiin. Toisaalta juoksutusvaihtoehdon avulla voitaisiin rajoittaa Pielisen käytölle haittaa aiheuttavia vedenkorkeuksia selvästi paremmin kuin nykyisin voimassa olevalla käytännöllä. Juoksutusmuutos myös rajoittaisi ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviksi ennustettuja kuivuusriskejä Pielisellä. Juoksutusmuutoksen vaikutukset ekologiaan samoin kuin vaikutukset alapuolisten vesistönosien (Pielisjoki ja Saimaa) käyttöön jäisivät kokonaisuutena vähäisiksi.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus aikoo hakea tehdyn padotus- ja juoksutusselvityksen pohjalta muutosta Pielisen nykyisiin juoksuttamismääräyksiin Itä-Suomen aluehallintovirastolta vuoden 2018 aikana.

Pielinen on koko Euroopan suurimpia säännöstelemättömiä järviä ja Suomen neljänneksi suurin järvi. Pielistä juoksutetaan Kaltimon voimalaitoksella luonnonmukaisen purkautumistaulukon perusteella, eli juoksutus määräytyy normaalitilanteessa suoraan Pielisen vedenkorkeuden perusteella.

Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys löytyy sivulta:

 

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Teppo Linjama, puh. 0295 026 199, teppo.linjama(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa