Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyjen parantamisen suunnittelu aloitetaan

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa aloittanut tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen maanteiden 18 857 (Ouluntaival, Kitkantie) ja 18 856 (Kitronintie) parantamiseksi Kuusamon keskustassa. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa.
Maantietä 18 857 (Ouluntaival/Kitkantie) parannetaan välillä Oulangantien liittymä – Kitkantie sekä keskustan ja liikuntakeskuksen väliseltä alueelta. Maantietä 18 856  (Kitronintie) parannetaan Kitkantien ja Kirkkotien väliseltä alueelta. Samassa yhteydessä parannetaan myös Kuusamon kaupungin Kitkantiehen liittyviä katuja siltä osin kuin parannushanke aiheuttaa niille toimenpiteitä. Hankkeen tärkeimpinä tavoitteina on parantaa maanteiden ja katujen liikennetilaa, liikenteen toimivuutta ja Kuusamon keskustan taajamakuvaa.

Parantamistoimenpiteet perustuvat vuonna 2015 laadittuun Kuusamon keskustan kehittämissuunnitelmaan. Kehittämissuunnitelmassa esitettiin uudet ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liikennejärjestelyt, pysäköintiratkaisut, istutukset, valaistus ja muut kadunkalusteet.

Suunnittelun alussa tarkistetaan kehittämissuunnitelmaratkaisujen ajantasaisuus ja tarvittaessa niitä päivitetään. Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2018. Rakennussuunnittelun aluerajaus päätetään suunnittelun aikana ja rakennussuunnitelma valmistuu arviolta kesällä 2018. Suunnitelmaratkaisuista pidetään yleisötilaisuus talvella 2018. Yleisötilaisuudesta ilmoitetaan lähempänä erikseen. Hanke pyritään toteuttamaan erillisrahoituksella lähivuosien aikana.

Kuva 1. Laadittavan tiesuunnitelman ja katusuunnitelmien suunnittelualue
Kuva 2. Kitkantie kehittämissuunnitelmassa esitettynä

Lisätietoja:

Pohjois - Pohjanmaan ELY- keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected]
Kuusamon kaupunki: Yhdyskuntajohtaja Mika Mankinen, puh 0400 – 012 876, [email protected]
Sito Oy, Projektipäällikkö Pirkka Hartikainen, puh. 040 - 735 1998, [email protected]

 

 


Alueellista tietoa