Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Vuoksen vesistön järvitaimenen toimenpideohjelma lausunnolla (Järvi-Suomi)

Vuoksen vesistön järvitaimenen ohjelmaehdotuksesta pyydetään lausunnot 27.6.2017 mennessä.

Vuoksen vesistöalueella on jo aiemmin laadittu toimenpideohjelma kolmelle uhanalaiselle kalalajille, järvilohelle, nieriälle ja harjukselle. Nyt on valmistumassa järvitaimenen toimenpideohjelma ja se on parhaillaan lausuntokierroksella. Toimenpideohjelmien avulla jaetaan tietoa lajien tilasta ja tilaan vaikuttavista tekijöistä sekä esitetään toimenpiteitä kantojen tilan kohentamiseksi. Ohjelmat ovat myös tärkeä väline toimenpiteiden koordinoinnissa ja ohjaamisessa. Toimenpideohjelma sisältää Vuoksen vesistön järvitaimenkantojen hoidon ja suojelun linjaukset sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Järvitaimen tunnetaan Järvi-Suomen alueen laajimmalle levinneenä lohikalana. Se on Vuoksen vesistöalueen kalastoon luontaisesti kuuluva vaeltava kalalaji, lisääntyy virtavesissä ja kasvaa reittivesien järvialueilla.

Vielä 1900-luvun puolivälissä järvitaimenkannat olivat runsaat Vuoksen vesistön reittivesissä. 1960-luvulta lähtien järvitaimenkannat ovat voimakkaasti taantuneet ja osittain hävinneet koko alueella. Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa Eteläisen Suomen sisävesikannat on luokiteltu erittäin uhanlaisiksi.

Lausuntopyyntö ja ohjelmaehdotus ovat nähtävänä ELY-keskuksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www.ely-keskus.fi/fi/web/ely/kuulutukset >Valitse aluevalinnaksi Pohjois-Savo, Etelä-Savo tai Pohjois-Karjala. Lausuntoaikaa on annettu 27.6.2017 asti.

Lisätietoja asiassa antavat:
Timo Takkunen, p. 0295 026 626 (Kuopio)
Teemu Hentinen, p. 0295 024 037 (Mikkeli)
Timo Turunen, p. 0295 026 112 (Joensuu)
Vesa Vanninen, p. 0295 029 095 (Kouvola)

 


Alueellista tietoa