Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Turun kehätien Kausela-Kirismäki -välin tiesuunnitelman lähtökohtia esitellään yleisötilaisuudessa (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Kausela-Kirismäki. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla intressiryhmillä sekä hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Tiesuunnitelman ensimmäinen yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 17.5.2017 klo 17–19 Kotimäen koululla osoitteessa Littoistentie 500, Littoinen. Tilaisuudessa kerrotaan tiesuunnitelman lähtökohdista, alustavista suunnitelmaratkaisuista ja osallistumismahdollisuuksista.

Tiesuunnitelmassa osuus Kausela-Kirismäki suunnitellaan noin 8 kilometrin matkalta nelikaistaiseksi korkealuokkaiseksi pääväyläksi. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on poistaa osuudelta tasoliittymät ja korvata ne eritasoliittymillä ja rinnakkaisyhteyksillä sekä toteuttaa tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet.

Tiesuunnitelman lähtökohtana toimii vuonna 2010 valmistunut yleissuunnitelma, joka on saanut lainvoimaisen hyväksymispäätöksen helmikuussa 2016. Yleissuunnitelmaan sisältyneitä Kaarinantien kääntöä ja Avantin eritasoliittymää ei yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen mukaisesti toteuteta.

Tavoitteena yhtenäinen E18-tie

Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Se kuuluu myös Euroopan laajuisen TEN-T-tieverkon ydinverkkokäytävään. Turun kaupunkiseudulla kehätiellä on lisäksi suuri seudullinen merkitys yhdistäessään Turun ja ympäristökuntien alueita toisiinsa.

Turun kehätie on tällä hetkellä palvelutasoltaan muuta Suomen E18 TEN-T -tieyhteyttä alempi. Kauselan ja Kirismäen välisellä osuudella kehätie on kaksikaistainen sekaliikennetie, jossa liikenne on erittäin vilkasta ja tasoliittymät ruuhkautuvat päivittäin.

Hankkeen tavoitteena on TEN-T-tieverkon vaatimusten täyttäminen ja kehätien roolin vahvistaminen Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmässä. Toimenpiteillä korjataan puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tuetaan maankäytön kehittämisedellytyksiä.

Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa loppuvuodesta 2018. Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2016 30 M€ rahoituksen hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutukseen.

Tiesuunnitelman osallistumismahdollisuudet

Alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla intressiryhmillä ja hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Palautetta voi antaa koko suunnittelun ajan.

Tiesuunnitelmavaiheessa pidetään kaksi yleisötilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus pidetään keskiviikkona 17.5.2017 klo 17–19 Kotimäen koululla osoitteessa Littoistentie 500, Littoinen. Tiesuunnitelmavaiheen suunnitelmaratkaisuja esitellään toisessa yleisötilaisuudessa syksyllä 2017. Lisäksi alueen asukkaille ja muille kiinnostuneille tahoille järjestetään kesällä ja syksyllä 2017 työpajat, joissa kerätään tietoa ja näkemyksiä suunnittelussa hyödynnettäväksi.

Hankkeesta ja sen vaiheista tiedotetaan alueen lehdissä ja hankkeen internetsivulla. Myöhemmin internetsivun kautta pääsee tutustumaan suunnitelmakarttoihin ja muuhun aineistoon sekä antamaan palautetta niistä. Halukkaat voivat lisäksi antaa yhteystietonsa ja ilmoittautua hankkeen postituslistalle sähköpostitse tai puhelimitse Minna Ollikaiselle (minna.ollikainen(at)finnmap-infra.fi, p. 09 8565 3859). Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään hankkeen tiedotteet, kutsut osallistumistilaisuuksiin sekä tietoa siitä, että hankkeen nettisivuille on päivitetty uutta aineistoa.

Tiesuunnitelman laatii Finnmap Infra Oy.

Kartta suunnittelualueesta

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Vesa Virtanen, p. 040 583 2078

- Finnmap Infra Oy, pääsuunnittelija Lauri Harjula, p. 09 8565 3832, projektipäällikkö Jorma Laakso, p. 040 824 6432 ja projektisihteeri Minna Ollikainen, p. 09 8565 3859

Lisää tietoa myös hankkeen nettisivuilla

 


Alueellista tietoa