Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Onki- ja Poroveden säännöstelyyn suunnitellaan muutoksia (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden selvityksen tuloksista tiistaina 2.5. Lapinlahdella.

Pohjois-Savon ELY-keskus tekee Onkivedelle ja Porovedelle padotus- ja juoksutusselvitystä, jonka tavoitteena on ilmastonmuutokseen varautuminen sekä tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen.

Selvitys kattaa Onkiveden ja Poroveden sekä sen tasossa olevat Nerkoonjärven, Haapajärven, Iso- ja Pikku-Iin sekä Maaninkajärven. ELY-keskus järjestää tiistaina 2.5. klo 18.00 alkaen Lapinlahden Lukion auditoriossa yleisötilaisuuden, jossa esitellään selvityksen tuloksia sekä keskustellaan suosituksista.

Talvitulvien riskit kasvamassa

Selvityksen taustalla on vuosi sitten valmistunut Iisalmen reitin ilmastonmuutosselvitys, jossa tarkasteltiin mm. alueen säännöstelyjen toimivuutta ilmaston muuttuessa. Selvityksen mukaan ongelmia tulee aiheutumaan etenkin luvassa määrätystä pakollisesta vedenpinnan alennuksesta kevättalvella (ns. kevätalennus) sekä virtaamien kasvusta talvella, mikä lisää talvitulvien riskiä sekä Onki- ja Porovedellä että Maaninkajärvessä.

Selvityksessä on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja säännöstelyn toteuttamiseksi ilmaston muuttuessa.  Vaihtoehtoja on mallinnettu Suomen ympäristökeskuksen vesistömallilla, jonka lähtötietoina on käytetty ilmastonmuutosskenaarioiden ennustamia sade- ja lämpötilojen muutoksia tulevaisuuden jaksoille 2020 - 2049 ja 2050 - 2079. Ilmastomuutosskenaarioiden lisäksi on tarkasteltu, miten juoksutusohje olisi toiminut vertailujaksolla 1985 - 2014.

Tarkasteluissa on mm. tutkittu kevätalennuksen poistamisen vaikutuksia tulviin sekä mahdollisuutta pienentää Maaninkajärven talvitulvariksiä tekemällä Onki- ja Poroveteen syysalennus.

Selvityksen mukaan ilmastonmuutos pienentää kevättulvia Onki- ja Porovedellä, mutta Maaninkajärvellä tulvakorkeudet pysynevät nykytasolla. Kevätalennuksen avulla voidaan pienentää järvien tulvakorkeuksia ainoastaan 1 - 5 cm.  Alennuksen tehoa voidaan kuitenkin lisätä juoksuttamalla järvistä heti tulvan nousuvaiheessa mahdollisimman paljon vettä.

Talvitulvien osalta ilmastonmuutos lisää tulvia nostaen Maaninkajärven talvitulvakorkeuksia jopa 5 - 20 cm.  Vuosisadan loppupuolella suurin tulvakorkeus voikin ajoittua kevään sijasta talvelle. Onki- ja Poroveden syysalennuksella talvitulvahuippua voitaisiin leikata muutamia senttimetrejä, mutta vaikutukset Maaninkajärvessä olisivat vähäiset (1 - 2 cm).  Ongelmana syyskuopan tekemisessä olisi myös sen ajoitus sekä talvitulvien ennustamisen vaikeus. 

Säännöstelylupaan muutoksia

Selvityksessä on esitetty suositukset Onki- ja Poroveden säännöstelyn muuttamiseksi (ns. sopeutuva säännöstely). Suosituksena esitetään pakollisesta kevätalennuksesta luopumista, mutta mahdollisuus alennuksen tekemiseen säilyy, mikäli ennusteet lupaavat keskimääräistä suurempaa tulvaa. Talvitulviin varautumisen osalta suositellaan Onki- ja Poroveden loppuvuoden vedenpinnan pakollisesta nostamisesta luopumista, mutta varsinaista syyskuoppaa ei olisi mahdollista tehdä.

Vaikutustarkastelujen perusteella sopeutuva säännöstelyohje toimii sekä vertailujaksolla että ilmaston muuttuessa.  Sopeutuvalla säännöstelyllä voidaan pienentää ilmastonmuutoksesta aiheutuvia haittoja vesistön tilalle, mutta siitä ei aiheudu haittaa esimerkiksi maataloudelle, koska tulvat eivät nouse eikä kasvukauden vedenkorkeudessa tapahdu muutoksia.

Suositusten toteuttaminen edellyttää muutoksia Onki- ja Poroveden säännöstelylupaan. Selvitys valmistuu kesäkuun loppuun mennessä ja mahdollinen lupahakemus jätetään aluehallintovirastolle vuoden loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, p. 0295 026 828, tuulikki.miettinen(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa